Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ptaki w strukturze troficznej ekosystemu, ich rola w obiegu materii i przepływie energii

Ptaki w strukturze troficznej ekosystemu

Każda biocenoza – a zatem także każdy ekosystem – charakteryzuje się właściwą sobie strukturą troficzną, która bywa również określana mianem struktury pokarmowej.

Populacje wchodzące w skład biocenozy tworzą grupy zwane poziomami troficznymi. Wyróżnia się dwa podstawowe poziomy troficzne: producentów i konsumentów.

Przedstawiciele poszczególnych poziomów troficznych tworzą łańcuchy troficzne (łańcuchy pokarmowe), czyli ciągi organizmów zjadających i zjadanych. Łańcuchy pokarmowe przeplatają się w ekosystemie, tworząc sieci troficzne (pokarmowe).

Jemiołuszka

Zięba

Szczygieł

Gil

Gęgawa

Łabędź niemy

Krzyżówka

Konsumentów I rzędu, do których należą np. roślinożercy:

Ptaki, jako kręgowce, należą do konsumentów w piramidzie troficznej. Nie mniej, można je podzielić i wyszczególnić na:

Bażant

Bogatka

Pustułka

Krogulec

Pliszka żółta

Konsumentów II rzędu, do których zalicza się drapieżników I rzędu, czyli np. mięsożerców żywiących się roślinożercami lub wszystkożerców:

Sęp

Puchacz

Bielik

Orzeł przedni

Konsumentów III rzędu, do których należą drapieżniki II rzędu, czyli mięsożercy żywiący się drapieżnikami I rzędu:

Rola ptaków w obiegu materii i przepływie energii

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego