Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

כניסה

תערוכת הפוסטרים

רשימת הפוסטרים

יוצרת המרחב: שירה רוט זליקוביץ

שירה רוט זליקוביץ מומחית בטכנולוגיות למידה פיתוח לומדות, פיתוח מרחבי למידה פיזיטליים הפקת כנסים וירטואליים, למידה חדשנית ומשחוק 052-3930628 shiraroth.z@gmail.com שלחו לי ווצאפ

ספר אורחים

53-74

23-35

76-90

יציאה

פוסטר בחירת המשתתפים

36-49

1-14

הזיזו אותנו

לחצו כדי לנווט לפימספרי הפוסטרים

רשימת הפוסטרים

יציאה

לגלריה

בחסות

בחסות

העלו תמונות שצילמתם

פוסטרבחירת המשתתפים

סרקו את הQR או לחצו על הקישור

אחורה

קדימה

רמת ידע, עמדות, רמת ביצוע הדרכה וחסמים לביצוע הדרכה בנושא התנהגות מינית בטוחה למטיילים לחו"ל של אנשי הצוות המייעץ במרפאות מטיילים בארץ

ארליך אסתר RN ,MScולסקי רובל אנה PhD ,RN

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

לחצו כדי לסרוק

צלמו והעלו תמונות

P1

פוסטר בחירת המשתתפים

העלו תמונות שצילמתם

יציאה

Estherika82@gmail.com

סרקו כדי להעלות תמונות מהנייד

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

אחורה

23-35

36-49

קדימה

53-74

76-90

הערכת צרכים של תורם אלטרואיסטי ומשפחתו במהלך תהליך התרומה מנקודת מבטם של הצוות המטפל

לרמן יוליה MPH ,RNמלכה נטע BA ,RNבן כליפה רות BA ,RNקוסייני סאהר MHS ,RNבנבנישתי ג'ולי PhD ,RN

P3

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

שלחו לי מייל

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

oryu@hadassah.org.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

חווית הטיפול של אחיות ואחים בטיפול מאריך חיים בקשישים בעלי פגיעה קוגניטיבית

דוד רייר, M.A ,R.N ,ENT-Pיאיר ביר phD

P4

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

yairbier2@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

אחורה

36-49

53-74

קדימה

76-90

התפקוד המקצועי של עובדי שירותי הבריאות במהלך מגיפת 19-COVID: מחקר מתאם רוחבי

סמיון מלניקוב, RN ,MAענת אבואב, RN ,PhDשושנה פרידמן, RN ,MA פריבה מור RN ,MAיעל כהן, RN ,MA

P5

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

anata@wmc.gov.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

אחורה

36-49

53-74

76-90

קדימה

הפחתה של בקטרמיה ושיעור הסיבוכים הקשורים לצנתר מרכזי במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם (PHOBMTD )במרכז הרפואי שיבא

סנדרה הוינו, RN ,BA אולגה גרומוב, RN ,BA

P8

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

Sandra.Huino@sheba.health.gov.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

לידה ללא אֵם

אורית יעקבסון, RN ,MPH ,PhD נסרה אדלבי, BA ,Stud

P9

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

שלחו לי מייל

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

nasrai@yvc.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

היצמדות מטופלי המודיאליזה לטיפול: עמדות האחיות כלפי שיתוף המטופל ושיתוף בפועל במהלך הדיאליזה ממבט דו כיווני (יוזמת האחות ויוזמת המטופל)

ארליך אסתר RN ,MScולסקי רובל אנה PhD ,RN

P10

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

שלחו לי מייל

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

nasrai@yvc.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

השפעת אוריינות חיסונים, הססנות חיסונים, התנהגות ותפיסת החיסון של הורים על כוונותיהם לחסן את ילדיהם נגד 19-COVID

יוליה גנדלר PhD ,RNלני עופרי PhD ,RN ,

76-90

P12

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

אחורה

קדימה

יציאה

yuliage@ariel.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

מיפוי הגורמים המשפיעים על ניעות פנים ארגונית של אחיות חדשות בבית חולים

אלעד קובץ BA ,RNהדר סימנה MA ,RNורדית שמש מילגר MA ,RNענת מושקוביץ MA ,RN

P13

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

הגורמים המשפיעים על דחיינות רפואית עצמית בקרב אחיות בית חולים

76-90

קורדרו ליאורה RN ,PhDרגב אברהם ציפיRN ,Ph Dשרעבי-נוב עדיMAביתן אריה RN ,MA

P14

אחורה

קדימה

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

פוסטר בחירת המשתתפים

העלו תמונות שצילמתם

יציאה

מקוםראשון

liora.c@ziv.health.gov.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

תחושת בדידות חברתית, חוסן והקשר לרווחה בקרב אחיות בישראל בתקופת מגפת הקורונה

ארליך אסתר RN ,MScולסקי רובל אנה PhD ,RN

P23

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

פוסטר בחירת המשתתפים

העלו תמונות שצילמתם

יציאה

orlyk@gmc.gov.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

מגפת השחיקה בזמן מגפת הקורונה.שחיקת צוותי בית חולים - מבט לאחור על גלי התחלואה הראשונים

סברו-כהן שרה MHA ,RNמיזן רחלי PhD ,RNיצחק חני BA ,RN בירינבוים ארז MD

P24

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

Sarahc@assuta.co.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

הקשר בין אלטרואיזם ועמדות כלפי תרומת איברים בקרב סטודנטים לסיעוד בישראל

קרן גרינברג BsN ,RN רזי קאסם, BsN ,RNשיר אשכנזי, PhD ,RN

P25

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

kereng@ruppin.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

היבטים נפשיים, מסוגלות עצמית ואיכות חיים בקרב נשים עם דלקת פרקים שגרונית (Arthritis Rheumatoid)

גרינברג קרן RN ,PhDדין תהל בן גד RN ,BsN ,

P26

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

kereng@ruppin.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

גורמים ארגוניים וקליניים הקשורים באיכות ההכנה לקולונוסקופיה בקרב מטופלים מאושפזים בבית חולים שלישוני.

ילנה גולדנברג-סבג MA ,RNיוסף בהא אלדין MA ,RNויקטור נובק MDפרופ׳, אוהד עציון MD,נורית כהן MA ,RNרות חזן MA ,RN טלי שוררPhD ,RNלובה קביץ MA ,RNלאה כהן MA ,RNאיילין בר-יוסף MN ,RNאילנה ליבשיץ-ריבן PhD ,RN

P27

1-14

23-35

אחורה

36-49

קדימה

53-74

76-90

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

Lenago2710@gmail.coז

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

גורמים אישיים וחברתיים בהתחסנות כנגד שפעת עונתית בקרב עובדים חדשים במערך האשפוז.

אבוחנין ליטל MN ,RNבר-יוסף איילין MN ,RNליבשיץ-ריבן אילנה PhD ,RN

P28

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

מקוםשלישי

JuliaGri@clalit.org.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

שיפור רצף טיפול בחולים נוירולוגיים עם נוגדי קרישה

סוקולסקי ודים MHA ,RN ברלינסקי ז'אנה BN ,RN פרופ‘ איפרגן גל MD

P29

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

פוסטר בחירת המשתתפים

העלו תמונות שצילמתם

יציאה

vadimso@clalit.org.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

אחורה

קדימה

1-14

תנאי אשפוז אופטימליים לאימהות של פגים ותינוקות שנולדו חולים

23-35

חסלבסקי מרינה MA ,RNאבו דוגוש מרינה MA ,RNחדד יעל MA ,RN אבו תילך מוחמד RN ,MPH ,PhD,

36-49

P30

53-74

76-90

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

JuliaGri@clalit.org.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

מודעות לתסמיני סוכרת בקרב הורים לילדים עם אבחנה חדשה של סוכרת

צ'צ'יק צילה גרציה MHA ,RN פלישליש כינרת BAראובן יובל BAשאקי דוד MDחיים אלון MD הרשקוביץ אלי MD ,פרופ‘

P31

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

JuliaGri@clalit.org.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

קשר בין התחסנות נגד שפעת בהריון ומשך ההנקה

ראדה מדבדיק-ארצי פרופ', PhD ,MSN ,RN ,IBCLC אילנה שרתוק אזולאי, PhD ,MN ,RN ,LC

1-14

P35

23-35

אחורה

36-49

53-74

קדימה

76-90

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

פוסטר בחירת המשתתפים

העלו תמונות שצילמתם

יציאה

ilanachertok@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

בחינת מודל "הוראת עמיתים" בסימולציה, והשפעתו על הסטודנטים לסיעוד

בשאראת סונדוס RN ,MA

P36

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

sondosb@yvc.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

תרומת פיתוח תכנית הכשרה בסוכרת לעדכון ידע אצל צוותים רפואיים בקהילה על ידי אחות מומחית

יונס בושרה, MA ,RN ,DiNPמתא סיואר, MA ,RN דאהר זיאד, MDאבראהים עזאם, MD

P37

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

bushrayunis@walla.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

ידע של יועצות הנקה בנוגע להריון והנקה בתקופת מגפת 19-COVID

ראדה ארצי - מדבדיק PhD ,MSN ,RN ,IBCLC אילנה אזולאי שרתוקPhD ,MN ,RN ,LC

P40

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

rada.artzi@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

התמודדות עם אלימות כלפי אחים, ואחיות וסטודנטים לסיעוד

הנו מוניה, טובול שרה, סטודנטיות שרבני רחל PhD ,RN

P43

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

rachel@wns.gov.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

אחורה

קדימה

אחורה

קדימה

אחורה

קדימה

הפרעות אכילה בקרב סטודנטים לסיעוד

עובדיה ליטל, ז'אן-ז'אק מרים, סטודנטיות לסיעודזילבר רמה PhD ,RN

P45

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

שלחו לי מייל

פוסטר בחירת המשתתפים

העלו תמונות שצילמתם

יציאה

rachel@wns.gov.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

הדמיית על שמע של שארית קיבתית ומיקום זונדה ע"י צוות סיעודי ביחידה לטיפול נמרץ כללי

ארבלט אלכסנדר MA ,RNלופט פטר MA ,RNאיבגני ברוטפיין,MD,פרופ‘אליר עדינה,RN ליבשיץ-ריבן אילנה | PhD ,RNקליין מוטי | MD ,פרופ‘

רשימת הפוסטרים

P45

ספר אורחים

שלחו לי מייל

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

alexer@clalit.org.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

ההשפעה של סוג ההרדמה על רמת הכאב וצריכת משככי כאב בניתוחי רצפת האגן

זהבה יוחאי MA ,RNבנימין יאיר, אידן ענבל, כהן נורית, פרחגרוד פלי MA ,RNסבאן אלה, אשכולי תמרוינטראוב עדי MD ,פרופ‘, דובילט מיכאל

P46

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

גורמים ומאפיינים המשפעים על אי-הופעת המטופלים לביקור במרפאות חוץ ילדים

צ'צ'יק צילה גרציה MHA ,RNאלון חיים MDרים עבו BAרואן אבו עטא BA

P47

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

P49

הערכת תהליך טיפולי בחולים עם סוכרת המתחיל באשפוז ונמשך בקהילה והשפעתו על איזון, משך אשפוז ואשפוזים חוזרים

דרחלר דניאל BN ,RNליברטי עידית MDאבו תילך מוחמד RN ,MPH ,PhD

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

פוסטר בחירת המשתתפים

העלו תמונות שצילמתם

יציאה

drahler1516@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

זיהוי והתערבות פסיכולוגית בצוותי רפואה המגיעים לבדיקת סקר לנגיף הקורונה

חרותי עירית PhD ,Psychologist ,מלאי אתי MA ,RNג'בארה מורסי MA ,RN

P53

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

irithe@clalit.org.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

מהמקצועי לאישי: חווית העבודה הטיפולית של אחיות ואחים וזיקתה לעיצוב עולמם האישי

צ'רנומורץ טל MA ,RNגולדבלט הדס PhD ,פרופ'

P54

אחורה

קדימה

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

עמדות והתנהגות של אחיות בנוגע לטיפול בצנתר מרכזי

פרבר תמר BN ,RNפינצ'בסקי נועה BA ,RNפסטרנק הילה BA ,RNליבשיץ-ריבן אילנה PhD ,RN

P59

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

tamarhls@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

הקשר בין למידה מתמשכת לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות אקדמאיים

רים פיומי, דועא סמארהאסאייל עומרי סטודנטיות לתואר ראשון בסיעוד, שוורץ אטיאס עירית PhDקול ירדנה, PhD ,RN

P61

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

מקוםשני

reemfiomy99@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

הקשר בין העדפות מגדריות בתחומי הבריאות לבין מגדר במטופל

יששכר-מקוזס יעל PhDבוארון טל RN ,BSNחייטס-בוגסלבסקי כריסטי RN ,BSN

1-14

P65

23-35

36-49

אחורה

53-74

קדימה

76-90

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

yaeli@ruppin.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

הגורמים המשפיעים על הכוונה להנקה בלעדית: מחקר חתך בקרב נשים לקראת הריון או לידה

ברטל אתי RN ,BAרעות חדד, RN ,BAרינת אברהם, RN ,PhD

P68

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

reutben2008@walla.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

ניהול כאב של ילדים - מנוהל אחרת בבית ובבית החולים

ברוריה עורקבי , MN ,RNזיסק רני יפהת ,RN,PhD, MPH, MSN, FNP-BC צארלס וייסמן MD

P72

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

reutben2008@walla.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

מנבאי עומס בקרב הורים לילדים עם סוכרת סוג 1

הדר המאיר,BSN ,MPH

P76

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

bruryao@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

היארעות התקפי לב לפי ימי השבוע ומחזור שעות היממה

כחלון ליטל MA ,RNח'ליל פאדי MA ,RNמלכה זאבי הלן MA ,RNעו״ד, אדלבי נסרה PhD ,RN

P78

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

nasrai@yvc.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

הקשר בין שחיקה בעבודה ונתונים סוציודימוגרפים לבין כוונות הדיווח על כמעט טעות, תפיסת מרכיבי תרבות בטיחות מטופל בקרב האחיות העובדות באשפוז בתקופת מגפת הקורונה

דוחי מוהנד MA ,RNמלכה זאבי הלן MA ,RNעו״ד, אדלבי נסרה PhD ,RN

P79

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

nasrai@yvc.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

מנוחה קצרה של שמונה שעות בין המשמרות ואיכות השינה, ישנוניות ובריאות פיזית ונפשית של צוות סיעודי

צ'רנומורץ טל MA ,RNגולדבלט הדס PhD ,פרופ'

P80

אחורה

קדימה

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

פוסטר בחירת המשתתפים

העלו תמונות שצילמתם

יציאה

nasrai@yvc.ac.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

קידום הכשירות של אחיות והשפעתה על איכות הטיפול במרכז רפואי גריאטרי.

צברי אהובה MA ,RN גולדשלגר ריקי MA

P85

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

sivan.cahana@moh.gov.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

האתגרים בגיוס ושימור אחיות לצד הפער הבין דורי במקצוע הסיעוד

אודליה חן, RN ,MA רגינה יודלביץ, RN ,MA

P86

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

taodeliake@clalit.org.il

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

מידת ההקפדה על הנחיות הריחוק החברתי בקרב אחים ואחיות לאחר התחסנות כנגד 19-COVID

סנדלר נועה MHA ,RN כהן גינדי צפנת MHA ,RNכהן מוריה MHA ,RNשטרן תהילה

P87

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

Noasendler85@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

76-90

אחורה

קדימה

סטודנטיות לסיעוד שנה ד' סמינר מחקרי דפוסי תזונה בחברה החרדית מנקודת מבטן של אמהות

אהובה ספיץ, RN ,MAאורלי יעקובוביץ, RN ,PhD

P89

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

העלו תמונות שצילמתם

פוסטר בחירת המשתתפים

יציאה

ahuvaed1@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

1-14

23-35

36-49

53-74

חוסן והתחסנות בחברה החרדית - גל רביעי בקורונה

ספיץ אהובה, PhD ,RNסטודנטיות לסיעוד שנה ד' סמינר מחקרי

P90

76-90

אחורה

קדימה

שלחו לי מייל

רשימת הפוסטרים

ספר אורחים

בחירת הפוסטר המצטין

העלו תמונות שצילמתם

ahuvaed1@gmail.com

QR-סרקו את ה או לחצו על הקישור

פוסטרבחירת המשתתפים

תודה רבה על הביקור בתערוכת הפוסטרים מקווים שנהניתם!

בבקשה כתבו משוב על התערוכה בספר האורחיםובחרו את הפוסטר

ספר אורחים

53-74

23-35

יוצרת המרחב: שירה רוט זליקוביץ

76-90

יציאה

36-49

1-14

אחורה

להתחלה

בחסות

בחסות

העלו תמונות שצילמתם

שירה רוט זליקוביץ מומחית בטכנולוגיות למידה פיתוח לומדות, פיתוח מרחבי למידה פיזיטליים הפקת כנסים וירטואליים, למידה חדשנית ומשחוק 052-3930628 shiraroth.z@gmail.com שלחו לי ווצאפ