Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2022-2023

GRUPOS INTERACTIVOSCEIP San Blas

atenent a les seues explicacions. En acabar comprovaran l'original i el dibuix fet.
Cada alumne o alumna agafarà el dibuix d'un paisatge prèviament dibuixat a classe i l'haurà de dictar a un altre company o companya.Aquest o aquesta el dibuixarà sense mirar; únicament

Objectius:
 • Escoltar i comprendre la llengua valenciana.
 • Donar i seguir instruccions.
Materials:
 • Folis
 • Llapis
Distribució
 • Per parelles

CREA Y DICTA

Contaminació oceànica
PASSOS
 1. Plantejar la hipótesi i anotar-la en el full d'enregistrament.
 2. Emplenar un got amb aigua.
 3. Abocar l'oli dins del got i veure com no es mescla (triar de remoure'l).
 4. Abocar colorant alimentari, el qual simularà els raigs del sol.
 5. Removem la mescla.
 6. Observem.
 7. Expressem les nostres
conclusions.

Objectius:
 • Saber com perjudiquen els olis els oceans.
 • Usar el mètode científic.
Materials:
 • Got
 • Aigua
 • Colorant alimentari
 • Oli
 • Fitxa del mètode científic
 • Cullera
Distribució
 • Grupal

EXPERIMENT

Hi ha una sèrie de passos que cal seguir per posar la casa de la Caputxeta vermella, el llop i els arbres. Aquests reptes estan en el llibre del joc de taula.Una vegada col·locats tots els elements, en grup, han de pensar com haurien de col·locar els camins perquè la Caputxeta puga arribar a casa. Quan hagen acabat han de comprovar la solució.

Objectius:
 • Promoure el pensament lògic.
 • Promoure el treball en equip com a mecanisme de millora.
Materials:
 • Joc de taula: Caputxeta vermella.
Distribució
 • Grupal

JOC DE TAULA

Cada alumno/a tendrá una hoja con las distintas categorías que ha de pensar y completar en la hoja. Se tira un un dado o se hará bailar una ruleta para conocer la letra con la que se parte para la conexión de conocimientos.Cuando salga una letrael alumnado deberáescribir una palabra decada categoría que comience por esaletra y tratar de completarlas todas en 1'.

Objetivos:
 • Promover la evocación léxica.
 • Trabajo de la lengua castellana.
Materiales:
 • Folios.
 • Lápiz y goma de borrar.
 • Calculadora.
 • Temporizador
Distribución
 • Grupal

CULTURI

El objetivo del juego es quedarse el primero o la primera sin fichas.Para ello se pueden lanzar fichas al centro de la mesa en dos casos:
 • Se hace grupo de números consecutivos (mínimo 3) que deben ser siempre del mismo color.
 • Se pueden colocar también fichas del mismo número pero con diferentes colores.
El juego lo comienza quien saque, de las fichas del centro, el número más alto. El resto de turnos ya podemos seguir sumando fichas o haciendo nuevas categorías siguiendo las dos normas anteriores.

Objetivos:
 • Promover el pensamiento matemático.
 • Incentivar el cálculo mental.
Materiales:
 • Juego de mesa.
Distribución
 • Grupal

RUMMI CLASSIC