Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

Tudalennau / Pages

Y Ffreutur

Y Cylch Canol

Canolfan y 6ed Dosbarth

Yr Adran Saesneg

Yr Adran Wyddoniaeth

Dylunio a Thechnoleg

Yr Adran Fathemateg

Yr Adran Ddyniaethau

Y Theatr

Yr Adran Addysg Gorfforol

Yr Hwb Bugeiliol

Yr Adran Ieithoedd Modern (Llawr 1af)

Adran y Gymraeg

"Camau" Canolfan Cefnogi Dysgu (Llawr 1af)

Yr Ystafell Gynhadledd

Y Cae Pob Tywydd

Astudiaethau'r Cyfryngau

Yr Adran TGCh (Llawr 1af)

Yr Adran Gelf

Gweithiwr Ieuenctid

Yr Hwb Dysgu ac Addysgu

Yr Adran Gerdd

1

2

Tudalennau / Pages

Y Ffreutur

Y Cylch Canol

Canolfan y 6ed Dosbarth

Yr Adran Saesneg / The English Department Croeso i'r Adran Saesneg! Dewch draw i roi cynnig ar ein gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys ein Scrabble Llawr! Welcome to the English Department! We have organised various activities for your to enjoy, including our Floor Scrabble!

Yr Adran Wyddoniaeth

Dylunio a Thechnoleg

Yr Adran Gerdd

Yr Adran Fathemateg

Yr Adran Ddyniaethau

Y Theatr

Yr Adran Addysg Gorfforol

Yr Hwb Bugeiliol

Yr Adran Ieithoedd Modern (Llawr 1af)

Adran y Gymraeg /The Welsh Department Dewch draw i'r Adran fyrlymus hon i roi cynnig ar ein gweithgareddau! Mae gennyn ni Helfa Drysor, gemau ieithyddol...a chacennau i chi! Come to our thriving department to try some of our activities! We have a Treasure Hunt, linguistic games...and Welsh Cakes for you!

Yr Ystafell Gynhadledd

Y Cae Pob Tywydd

Astudiaethau'r Cyfryngau !

Yr Adran Gelf

Gweithiwr Ieuenctid

Yr Adran TGCh

"Camau" Canolfan Cefnogi Dysgu (Llawr 1af)

Yr Hwb Dysgu