Want to make creations as awesome as this one?

Respon les preguntes i ajuda en Marius a anar a l'escola amb els estris que necessita. Nivell elemental de llatí.

Transcript

Adiuva Marium

Missio

En Marius s'ha entretingut massa pel mercat i necessita estris per a l'escola.Ajuda'l a trobar-los responent les preguntes.

Ajuda en Marius

Comença a ajudar-lo

Fes clic sobre un personatge per començar a ajudar-lo

T'has equivocat!Hauràs de tornar a començar

Tria la frase correcta

Marius puer est

Marius puer es

Marius puer estis

Tria la frase correcta

Claudia altus est

Claudia altae est

Claudia alta est

Tria la frase correcta

Discipulae altae sunt

Discipulae altae es

Discipulae alta est

Què vol dir scamnum?

tamboret

silló

taula

Investiga: a quin edifici els romans feien curses de carros?

a l'amfiteatre

al circ

al fòrum

Molt bé! ja tens el primer estri:un calamus

Què vol dir puer?

noi

senyor

noia

Què vol dir foedus?

alt

llest

lleig

Investiga: a quina edat les noies deixaven l'escola?

als 18

als 10

als 16

Tria la frase correcta

Claudia puella est

Claudia puer est

Claudia puella es

Tria la frase correcta

Nos pueri sunt

Nos puer sumus

Nos pueri sumus

Molt bé! ja tens el segon estri:unes tabellae

Tria la frase correcta

Vos pueri estis

Vos puer estis

Vos puella sumus

Tria la frase correcta

Illa in scamno sedent

illae in scamno sedet

Illae in scamno sedent

Què vol dir cathedra?

silló

sofà

mestre

Què vol dir habito?

seure

habitar

tenir

Investiga: què era el nomen?

el nom

el cognom

un sobrenom

Molt bé! ja tens el tercer estri:una capsa amb papirs

Tria la frase correcta

Illi boni sunt

illi bonus est

Illi boni sumus

Tria la frase correcta

Tu altus est

Tu bonus es

Tu alti es

Què vol dir magister?

magisteri

mestre

alumne

Què vol dir ludus?

digne

alumne

escola

Investiga: qui va ser primer rei de Roma?

Rem

Ròmul

Romul i Rem

Molt bé! ja tens el quart estri:un stylus