Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Calendari d'Advent

NADAL 2022

3

28

6

11

13

25

27

1

30

4

18

7

10

16

23

20

8

9

14

19

22

29

2

24

12

15

5

17

21

Tens sis anys per a sembrar la teva terra i recollir-ne el fruit, però el setè any deixa-la reposar, no en recullis el fruit. Deixa que en mengin els pobres del teu poble, i el que resti, que s'ho mengin els animals feréstecs. Fes el mateix amb la teva vinya i el teu oliverar. (Ex 23, 10-11 )

Cada set anys, condona els deutes de tothom. La condonació es fa així: quan es proclami la condonació dels deutes en honor del Senyor, tothom qui hagi fet un préstec a un altre israelita, un germà seu, li perdonarà el deute i no l'hi reclamarà més. Reclama el pagament dels deutes a l'estranger; però allò que hagis prestat al teu germà, perdona-li-ho. No hi ha d'haver pobres entre els teus, ja que el Senyor, el teu Déu, et beneirà abundosament en el país que et dóna en herència perquè el posseeixis. (Dt 15, 1-4)

Qui menysprea els altres peca; feliç el qui s'apiada dels pobres! (Pr 14,21)

Ajudar els pobres allibera de la mort i neteja de tot pecat. Els qui ajuden els pobres s'asseguren una llarga vida. (Tb 12,9)

Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel! (Mt 5,3)

Si repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però no estimés, de res no em serviria. (1Co 13,3)

Escolteu, germans meus estimats: ¿No és Déu qui ha escollit els pobres d'aquest món per fer-los rics en la fe i hereus del Regne que ell ha promès als qui l'estimen? (Jm 2,5)

Si el teu enemic té fam, dóna-li menjar, si té set, dóna-li beure. (Pr 25,21)

Comparteix el teu pa amb el qui passa fam i els teus vestits amb el qui va despullat. Tot el que et sobri, dóna-ho en almoina, sense que et dolgui (Tb 4,16)

No facis sofrir l'home que té fam ni exasperis el qui viu en la misèria. (Sir 4,2)

Feliços els qui ara passeu fam: Déu us saciarà! »Feliços els qui ara ploreu: vindrà dia que riureu. (Lc 6,21)

Jesús els diu: -Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set. (Jn 6,25)

Si entre vosaltres hi ha algú que està malalt, que faci cridar els qui presideixen la comunitat perquè l'ungeixin amb oli en nom del Senyor i preguin per ell. (Jm 5,14)

La salut i una bona constitució valen més que tot l'or del món, i un cos vigorós, més que una fortuna immensa. (Sir 30,15)

Pere li digué: -Enees, Jesucrist et dóna la salut. Aixeca't i fes-te el llit. Ell es va aixecar a l'instant. (AC 9,34)

No hi ha bàlsam a Galaad? ¿No hi ha allí ningú capaç de curar-me? Per què no es tanca mai la ferida del meu poble? (Jr 8,22)

I els envià a anunciar el Regne de Déu i a curar els malalts. (Lc 9,2)

Jesús, en veure'l ajagut i sabent que estava així des de feia molt de temps, li diu: -Vols curar-te? (Jn 5,6)

Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l'home i la dona. (Gn 1,27)

Qui troba dona, troba un bé: ha rebut una gràcia del Senyor. (Pr 18,22)

No siguis gelós de la dona que estimes, no li donis una mala lliçó, que es tornaria en contra teu. (Sir 9,1)

Doncs jo us dic: Tothom qui mira la dona de l'altre amb desig de posseir-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu cor. (Mt 5,28)

Us asseguro que, quan l'evangeli serà anunciat per tot el món, també recordaran aquesta dona i diran això que ha fet. (Mc 14,9)

Llavors es girà cap a la dona i digué a Simó: --Veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m'has donat aigua per a rentar-me els peus; ella, en canvi, me'ls ha rentat amb les llàgrimes i me'ls ha eixugat amb els cabells. (Lc 7,44)

Fill meu, si estàs malalt no et desanimis; prega al Senyor i ell et curarà. (Sir 38,9)

Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, vesteix el qui va despullat. No els defugis, que són germans teus (Is 58,7)

Fa justícia als oprimits, dóna pa als qui tenen fam. El Senyor allibera els presos. (Slm 146,7)

Anna va respondre: --No, senyor meu. Sóc una dona atribolada. No he begut vi ni cap altra beguda alcohòlica. Tan sols obria el cor al Senyor (1 Sa 1,15)

BON NADAL!

Pots trobar més pregàries al meu blog: Recull de pregàries Si vol contactar amb mi pots fer-ho:

  • pel twitter mitjançant missatge privat: @Eltwiterdelpep
  • per l'Instagram mitjançant missatge privat: @pepotbarrufet