Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

ORIENTACIÓ

SERVEIS EMPRESES

FEINA

FORMACIÓ

OCUPACIÓ

1

1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

2

4

5

6

3

3

4

1

RECURSOS PER LA RECERCA DE FEINA

TALLERS I WEBINARS PER LA RECERCA DE FEINA

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENTPROFESSIONAL

PROJECTE ORIENTA'T

RECURSOS PER A JOVES

RECURSOS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

ACREDITACIÓ COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

FORMA'T

HOMOLOGACIÓ D'ES TUDIS

CERCADOR DE CURSOS DEL SOC

ALTRES RECURSOS FORMATIUS

FORMACIÓ PER ADULTS

CIFO

CURSOS DE CATALÀ

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE LLAVANERES

SERVEI OCUPACIÓ CATALUNYA

BRIGADA JOVE

QUÈ US OFEREIX EL SLO?

OBRIR UNA OFERTA AMB NOSALTRES

GUIA DE CONTRACTACIÓ SUBVENCIONS I BONIFICACIONS

SERVEI OCUPACIÓ CATALUNYA

FORMACIÓ PER EMPRESES I TREBALLADORS EN ACTIU

ALTRES SERVEIS PER A LES EMPRESES

8

ANÀLISIS I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES DIGITALS

4

5

6

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ AJ LLAVANERES

PLANS D'OCUPACIÓ AJ LLAVANERES

EXEMPLES FASE OPOSICIÓ AJ LLAVANERES

8

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

3.Tallers I WEBINARS PER LA RECERCA DE FEINA

 • Forma't 2023
 • Càpsules Barcelona Activa
 • Recerca de formació SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ
 • Càpsules i Webinars

4.Acreditació de competències professionals

 • Inscripció Acredita't
 • Cercador punts informació i orientació
 • Guia per a les persones usuàries

1.ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

 • OBJECTIU LABORAL
 • AUTOANÀLISIS COMPETENCIAL
 • ANÀLISIS FORTALESES I DEBILITATS
 • ANÀLISIS MERCAT LABORAL
 • CANALS I EINES DE RECERCA DE FEINA

6. Recursos per a joves

 • Drets/deures laborals
 • Eines i canals específics
 • Portals de feina específics

7. PROJECTE ORIENTA'T Pretén, partint de l’autoconeixement, descobrir les possibilitats acadèmiques que el sistema educatiu actual ofereix i vincular-les amb aquelles actituds i aptituds personals que permetran l’alumnat desenvolupar-se en diferents entorns, mirant de fer una tria al més encertada possible en el moment d’engegar el següent pas del seu futur.

5. recursos per a persones amb diversitat funcional

 • OTL (Oficina Tècnica Laboral)
 • Entitats d'Inserció Laboral
 • CET (Centres Especials de Treball)
 • Portals de recerca de feina

2.1 CANALS DE RECERCA DE FEINA

 • Canals Administració Pública (Xaloc i feina activa)
 • Canals empreses especialitzades
 • MAPeS DE RECURSOS SECTORIALS (BarcelonA Activa)
2.2 eines de recerca de feina
 • Curriculum i carta de presentació
 • Entrevista /procés de selecció
 • Infografies consells per la recerca de feina ( Barcelona Activa)

3. SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

 • SERVEIS PER A LES EMPRESES
 • INTERMEDIACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ

4.FORMACIÓ

 • CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA
 • FORMACIÓ EN L'ÀMBIT ÀGRARI (RURALCAT)
 • CATÀLEG D'ENTITATS FORMATIVES
 • GOOGLE ACTIVATE

1. QUÈ US OFEREIX EL SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ?

 • ELS SERVEIS LOCALS D'OCUPACIÓ: QUÈ SÓN I QUÈ FAN?
 • SERVEIS A LES EMPRESES

5.ALTRES SERVEIS PER LES EMPRESES Des de la la Regidoria de Promoció Econòmica, el nostre principal objectiu és potenciar el desenvolupament social i econòmic de la vila oferint recursos i serveis als veïns i veïnes i a les empreses. Funcions:

 • CREACIÓ D'EMRPESES
 • DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • CONSUM

6.SUBVENCIONS I BONIFICACIONS

 • INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACÍÓ LABORAL I BONIFICACIONS
 • SUBVENCIONS
 • CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

2.obrir una oferta amb nosaltres DOCUMENTACIÓ QUE SOL.LICITEM:

 • FULL DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
 • DOCUMENT COMPROMÍS DE L'EMPRESA
 • FORMULARI DE CONTACTE

3. CENTRES D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO)

 • Necessites formar-te? Els Centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) formen la xarxa de centres propis del SOC. Promouen accions de formació professional per a l’ocupació, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris, d’acord amb els requisits del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya.

4.cURSOS DE CATALÀ

 • OFERTA DEL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
 • OFERTA ESCOLA D'ADULTS
 • OFERTA PARLA.CAT
 • INFORMACIÓ PROVES LLIURES DIFERENTS NIVELLS

1.FORMA'T

 • Oferta formativa destinada a emprenedors, comerciants, empresaris, joves i persones en recerca de feina o en actiu. Un ampli ventall de cursos i tallers per ajudar tots aquests col·lectius a millorar la seva formació i també per fer costat al teixit empresarial.

6. ALTRES RECURSOS FORMATIUS

 • PROGRAMA ADA
 • MAPA DE RECURSOS DE FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ DEL MARESME
 • RECULL DE CENTRES DE FORMACIÓ
 • CERCADOR D'ACCIONS DE FORMACIÓ

7.HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS

 • HOMLOGACIÓ DE TÍTOLS NO UNIVERSITARIS
 • SERVEI D'ACOMPANYAMENT AL RECONEIXEMENT UNIVERSITARI (SARU)

5.FORMACIÓ/FORMACIÓ PER ADULTS

 • OFERTA EDUCATIVA
 • ESCOLA D'ADULTS DE LA COMARCA DEL MARESME
 • QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR-HI

2.CERCADOR DE CURSOS DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA Al cercador del SOC trobaràs la següent informació:

 • Cursos Tota l'oferta formativa que el SOC posa a la teva disposició, mitjançant una eina senzilla i intuïtiva que permet crear fitxes amb contingut detallat en format pdf.
 • Especialitats formatives Una especialitat formativa és una agrupació de continguts, competències professionals i especificacions tècniques.
 • Entitats i centres de formació acreditats pel SOC Cerca les entitats i centres inscrits o acreditats al Registre d'entitats de formació del SOC.

1.OFERTA DE FEINA SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ (SLO)

 • QUÈ SÓN ELS SLO?
 • FORMULARI DE CONTACTE
 • OFERTES GESTIONADES DES DE LLAVANERES
 • OFERTES DE LA COMARCA DEL MARESME
 • OFERTES DEL VALLÈS ORIENTAL

4.BRIGADA JOVE

 • Projecte Ocupacional adreçat a joves entre 16-25 anys en situació de recerca de feina.
 • Es una oportunitat per accedir al mecat laboral fent tasques de suport a la brigada municipal i contribuir a la millora del poble.

2. SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

 • QUÈ ÉS EL SOC?
 • PROGRAMES DEL SOC
 • RECURSOS PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
 • RECURSOS PER A DONES TRANS
 • ÀREA DE SUPORT

8. ANÀLISIS I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES DIGITALS

 • QUÈ SÓN I COM PODEM AVALUAR LES NOSTRE COMPETÈNCIES ?
 • ACTIC
 • CERTIFICACIONS MICROSOFT
 • CERTIFICACIONS GOOGLE

4.OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLAVANERES

 • Aquí trobareu les convocatòries (temaris i els anuncis) de les ofertes públiques d’ocupació , que han estat aprovats per l’Ajuntament de Llavaneres

5. PLANS D'OCUPACIÓ AJUNTAMENT DE LLAVANERES

 • Els plans d’ocupació són programes de contractació laboral de persones que es troben en situació d’atur per a la realització de treballs d’interès públic i social, contribuint així a la millora en el benestar i la qualitat de vida de tota la ciutat.
 • Els contractes laborals acostumen a tenir una durada d'entre 6 i 12 mesos, segons el que determini la normativa de cada programa.

6.EXEMPLES FASE D'OPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLAVANERES

 • En aquest apartat podreu consultar models de proves de diferents convocatòries per cobrir llocs de treball a l'Ajuntament.

8.CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball. Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, poden haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació. Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

 • QUAN SÓN NECESSARIS?
 • ON SÓN VÀLIDS?
 • COM ES POT OBTENIR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?
 • REQUISITS PER ACCEDIR ALS CURSOS DE FORMACIÓ ADREÇATS A L'OBTENCIÓ DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
 • DEMANAR L'EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
 • FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS INCLOSA DINS DELS CP.
 • NORMATIVA RELACIONADA