Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GuiaDispositius Digitals

Administrats per l'IES Josep Font i Trias

Començar

En aquesta guia es detallen les acccions que duim a terme a l'IES relacionades amb la gestió dels dispositius digitals que empra l'alumnat al nostre centre.

Gestió dispositius

De les TIC a les TAC

Què necesssitam?

Ajudes

Garantia i reparacions

contacte

Índex

De les TIC a les TAC

... que faciliten centrar el procés d'ensenyament-aprenentatge en l'alumnat.

TIC

Tecnologies de la informació i la comunicació

TAC

+

Tecnologies de l'aprenentatge col·laboratiu

+

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES: maquinari, programari, xarxes...

El repte avui són les TAC, com a mitjà i no un fi i que suposa un canvi de paradigma entre ensenyar i aprendre, amb les millores tecnològiques que ens permetin els recursos disponibles.

Per tal de tenir l'opció de gestionar els dispositius que empra l'alumnat al noste centre, necessitam una consola d'Administració on es puguin executar accions d'Administrador per tenir un control remot dels dispositius gestionats. Això és possible gràcies a l'entorn corporatiu Google Workspace per a Educació.Així ens asseguram que l'ús de l'usuari corporatiu @iesesporles.cat en els CBKs gestionats està més restringit que si estigués en obert sense gestionar.

+

Gestió dispositius

Chrome OS com a sistema operatiu de Google ens permet usar la consola d'Administració Google Admin per a la gestió dels dispositius, per tant, aquests han de ser obligatòriament dispositius que corrin amb aquest sistema operatiu. Han de ser ChromeBooks.

Tot alumnat del centre ha de comptar amb:

  • Dispositiu CBK
  • Llicència educativa

+

+

Què necessitam?

Aportat per la família, que autoritza a que el centre el gestioni. El dispositiu es pot adquirir en qualsevol tenda o en la tenda virtual associada al centre (empresa ICONO). No s'accepten dispositius amb sistema operatiu que no sigui Chrome OS (Windows, Linux, Ios...) perquè no les podem gestionar.

La llicència es paga per primera vegada quan l'alumnat s'incorpora a l'IES i està vinculada al dispositiu CBK. L'IES la facturarà a través del compte bancari.

+

+

+

Garantia, reparacions i canvi de dispositius

Canvis

Reparacions

Garantia

Les reparacions, quan no entren en garantia, corren a càrrec de les famílies. Si el dispositiu ha estat adquirit a través de la tenda virtual (també si ve de l'escola) l'IES gestiona l'obertura de la incidència amb ICONO i facilita el lliurament i recollida del dispositiu (es fa al centre). Cas contrari, l'enviament per reparar corr a càrrec de la família. Mentres duri la reparació, el centre cedeix un dispositiu a l'alumnat.

La garantia és la que correspon al contracte de compra del dispositiu, que pot ser estesa als anys legalment establerts si així s'ha convingut. Cal remarcar que la garantia sol estar condicionada al bon ús que se'n fa del dispositiu.

Quan s'ha de reemplaçar el dispositiu perquè ja no es pot reparar, la compra corr a càrrec de la família. Si es compra el mateix model de dispositiu, es conserva la llicència educativa. Si se substitueix el dispositiu per un altre model s'ha de tornar pagar la llicència educativa, ja que està vinculada al centre i al mateix model de dispositiu. Mentres duri el procés d'adquisició d'un nou dispositiu, el centre en cedeix un a l'alumnat.

Tot alumnat del centre ha de comptar amb un dispositiu CBK independentment de la seva situació personal. L'IES disposa de dispositius per cedir en algunes circumstàncies especials.Si vos trobau en la situació de no poder afrontar l'adquisició del CBK, contactau amb el centre i cercarem una solució.

Ajudes

Coordinació TIC: 971611896 ctic@iesesporles.cat IES Josep Font i Trias

Contacte