Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CEIP MESTRE PERE GARAU

Curs 2022/23

Vols conèixer la gent que fa feina a la nostra escola?

EquipDirectiu

Educació Infantil

EducacióPrimària

MestresEspecialistes

AltrePersonal

CEIP MESTRE PERE GARAU

Curs 2022/23

Equip Directiu

Secretària/Infantil

Cap d'Estudis/Primària

Directora/English

Manoli Sierra

Maria Oroz

Carme Fernández

CEIP MESTRE PERE GARAU

Curs 2022/23

Educació Infantil

3 anys

Àngela Fiol

5 anys

Maria Joana Juan

4 anys

Melany Arias

CEIP MESTRE PERE GARAU

Curs 2022/23

Educació Primària

Primer

Catalina Mayol

Segon

Margalida Fuster

Tercer

Margalida Florit

Quart

Carme Quetglas

Cinquè/English

Joan Ramon Bosch

Sisè/Música

Marcos Quiroga

CEIP MESTRE PERE GARAU

Curs 2022/23

Mestres Especialistes

PT

Conxa Gili

AL

Cata Seguí

Orientadora

Margalida Nadal

Religió

Pep Ferriol

PTSC

Maria Bel Picó

Ed.Física/TIC

Cèsar Sánchez

CEIP MESTRE PERE GARAU

Curs 2022/23

Altre Personal

Aux.Conversa

Aux.Asministrativa

Bidell

Neteja

Olga

Antònia i Pili

Dominique

Antònia Gelabert