Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

bIBLIOTECA fnb

nÚM. 1

ESTIGUES AL DIA AMB LES REVISTES

SETEMBREOCTUBRE NOVEMBRE2022

PAPER

L'objectiu és poder oferir aquest producte cada 4 mesos (octubre, febrer, juny)

electròniques

T'ajudem a estar al dia i et posem més fàcil l'accés a les últimes informacions aparegudes a les revistes.

Si t'interessa algun número, indica'ns quin és i te'l prestem o te l'enviem al despatx (PDI)

Et facilitem l'índex de les revistes en paper rebudes des del setembre fins al desembre

paper

electròniques

 • Argo
 • Chasse-mareée, Le
 • Cuadernos de pensamiento naval
 • Ingeniería naval
 • Maintenance & entreprise
 • Mar
 • Marine propulsion
 • Materials evaluation
 • Náutica y yates
 • Naval architect, The
 • Navigator, The
 • Seaways
 • Shiprepair & maintenance
 • Transporte XXI
 • Watership technology

Per accedir-hi cal tenir el botó e-BIB en el navegador.

Et facilitem l'accés directe als números publicats de setembre a desembre de les revistes electròniques subscrites.

electròniques

 • J. of maritime archaeology
 • Marine pollution bulletin
 • Marine structures
 • Ocean engineering
 • Sea technology
 • WMU Journal of Maritime Affairs

Paper

electròniques

Paper

Demana'l

ARGO

Estiu 2022, Núm. 9

electròniques

Paper

Demana'l

Chasse-marée, Le

Oct. -nov. 2022, Núm. 329

tornar

electròniques

Paper

Chasse-marée, Le

Oct. -nov. 2022, Núm. 329

Demana'l

Cuadernos de pensamiento naval

electròniques

Paper

2n semestre 2022, Núm. 32

Demana'l

Ingeniería naval

electròniques

Paper

Set. 2022, Núm. 1015

Ingeniería naval

Demana'l

electròniques

Oct. 2022, Núm. 1016

Paper

electròniques

Demana'l

Maintenance & Entreprise

Paper

Set./Oct. 2022, Núm. 667

Format PDF

electròniques

Mar

Demana'l

Paper

Oct. 2022, Núm. 627

Format PDF

electròniques

Mar

Demana'l

Paper

Nov. 2022, Núm. 628

electròniques

Paper

Demana'l

Marine propulsion

Oct.-nov. 2022

electròniques

Paper

Demana'l

Materials evaluation

Set. 2022, Vol. 80, Núm. 9

electròniques

Paper

Demana'l

Materials evaluation

Oct. 2022, Vol. 80, Núm. 10

electròniques

Paper

Demana'l

Náutica y Yates

Oct./nov. 2022, Núm. 63

electròniques

Paper

Demana'l

Náutica y Yates

Des. 2022-Gen. 2023, Núm. 64

electròniques

Paper

Naval architect, The

Demana'l

Set. 2022

electròniques

Paper

Demana'l

Naval Architect, The

Oct. 2022

electròniques

Paper

Demana'l

Naval architect, The

Oct. 2022

Format electrònic

electròniques

Demana'l

Paper

Navigator, The

Oct. 2022, Núm. 31

electròniques

Demana'l

Seaways

Paper

Set. 2022

electròniques

Seaways

Demana'l

Paper

Oct. 2022

electròniques

Demana'l

Paper

Shiprepair & Maintenance

4th Q 2022

1 Set. 2022, Núm. 661

15 Set. 2022, Núm. 662

Suplement

Demana'l

electròniques

Transporte XXI

Paper

Els números 663 i 665 no s'han rebut

Transporte XXI

15 Nov. 2022, Núm. 666

electròniques

15 Oct. 2022, Núm. 664

Demana'l

Paper

Suplement

Transporte XXI

1 Des. 2022, Núm. 667

electròniques

Demana'l

Paper

Warship technology

electròniques

Demana'l

Oct. 2022

Paper

Vol. 17, Núm. 3, Set. 2022Núm. especial: Endangered Maritime Archaeology

electròniques

Journal of maritime archaeology

Paper

Vol. 185, Part B, Des. 2022

Vol. 185, Part A, Des. 2022

Vol. 184, Nov. 2022

Vol. 183, Oct. 2022

electròniques

Marine Pollution Bulletin

Vol. 182, Set. 2022

Paper

N. 86, Nov. 2022

electròniques

Marine structures

Paper

N. 85, Set. 2022

Part 5

Part 4

Part 3

Part 2

Vol. 265, 1 Des. 2022

Vol. 262, 15 Oct. 2022

Vol. 263, 1 Nov. 2022

Vol. 261, 1 Oct. 2022

Part 1

Vol. 266, 15 Des. 2022

Vol. 264, 15 Nov. 2022

Vol. 260, 15 Set. 2022

Ocean engineering

electròniques

Paper

Vol. 259, 1 Set. 2022

També accessible a través de la base de dades ProQuest

Vol. 63, n. 11, Nov. 2022

Vol. 63, n. 10, Oct. 2022

electròniques

Sea technology

Vol. 63, n. 9, Set. 2022

Paper

Vol. 21, Núm. 4, Des. 2022

Vol. 21, Núm. 3, Set. 2022

electròniques

WMU Journal of Maritime Affairs

Paper

biblioteca.fnb@upc.edu

si t'interessa algun número d'alguna revista posa't en contacte amb nosaltres i te la prestarem. Si ets docent te la farem arribar al despatx.