Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

Transcript

start

לעלון חט"ב

לעלון יסודי

1

התנסויות

2

חידונים ושעשועונים

5

בראי היהדות

3

סרטונים והרצאות

4

אוריינות מדעית

6

לאירועי מדע וטכנולוגיה תשפ"ג

חזרה

1

התנסויות

2

חידונים ושעשועונים

5

בראי היהדות

3

סרטונים והרצאות

4

אוריינות מדעית

6

לאירועי מדע וטכנולוגיה תשפ"ג

חזרה

חידון קהוט קק"ל

דף תשובות לחידון קהוט קק"ל

חידון שטיפת מוח לחגי תשרי

מה אתם יודעים על דבורים? חידון דבש

חידון הדבורים והדבש - מט"ח

חזרה

המחלה שמאיימת על הדבורים

מי שומר על ?הדבורים

כוורת ביתית - הכרישים

21 ימים בחייה של דבורה TED הרצאת

מה הורג את ?הדבורים

חזרה

?מדוע דבש מתגבש

התועלת הבריאותית של הדבורים

ריסוס עש התפוח

למה הדבורים?מפסיקות לרקוד

דבורת הדבש

חזרה

כמה גרעינים יש ?ברימון

מדידת מסה באמצעות מאזניים

מאזן אקולוגי - שאלון טביעת רגל אקולוגית

גל עומד בבית הכנסת - הפיזיקה של השופר

חזרה

בימים של ראש השנה עד לכיפור אנו נמצאים בתקופה של חשבון נפש, בה ניתן לחשוב גם על ההשפעות הסביבתיות של בני האדם. על כפות המאזניים יהיו מצד אחד כדור הארץ ומהצד השני הפעולות של בני האדם, להן יש השלכות על כדור הארץ. לשם כך, ניתן להיעזר במחשבון טביעת הרגל האקולוגית המצורף.

סמלו של חודש תשרי- מאזניים. פעילות זו עוסקת בסוגי מאזניים, בעיקרון הפעולה שלהם ובאופן מדידת מסה באמצעות מאזניים.

כיצד מזהים דבש ?מזוייף

איך למנוע ?מהפירות להשחים

השפעת אתילן מתפוח עץ על נשירת עלים

התנסויות עם דבש

ממתקים מן הטבע

מתכונים בריאים לראש השנה

חזרה

ממתקים מן הטבע

כמה גרעינים יש ?ברימון

הדבש בשירות האדם

חלת הדבש

חזרה

חידון שטיפת מוח לחגי תשרי

מה אתם יודעים על דבורים? חידון דבש

חידון הדבורים והדבש - מט"ח

חידון התחלות חדשות

חזרה

מה זה מוזה במעבדה - דבורים

היכרות עם דבורת הדבש - אקדמיה ברשת

על הדבש ועל העוקץ - פודקאסט לילדים

מה הורג את ?הדבורים

דברים שלמדתי היום - דבורים

האבקת עצים

חזרה

הדבש בשירות האדם

הרימון בחגי ישראל

האם הדובים ?אוכלים דבש

חזרה

השופר ביהדות

סימני החג בראש השנה

התמר בחגי ישראל

ארבעת המינים

הרימון בחגי ישראל

מאזן אקולוגי - שאלון טביעת רגל אקולוגית

טביעת רגל אקולוגית - סבבה

חזרה

בימים של ראש השנה עד לכיפור אנו נמצאים בתקופה של חשבון נפש, בה ניתן לחשוב גם על ההשפעות הסביבתיות של בני האדם. על כפות המאזניים יהיו מצד אחד כדור הארץ ומהצד השני הפעולות של בני האדם, להן יש השלכות על כדור הארץ. לשם כך, ניתן להיעזר במחשבון טביעת הרגל האקולוגית המצורף.

לעלון חט"ב

לעלון יסודי

חזרה