Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CURSO 23/24

CEIP GARCÍA BARBÓN

Movémonos polo cole

Recomendacións

Avisos importantes

Comunicándonos

Avaliación

Cuestións organizativas

Que precisamos

Metodoloxía

O meu día a día

O meu horario

Os meus mestres

Os obxectivos de infantil

Como somos?

COMO SOMOS?

Nivel cognitivo: Pensamento simbólico e egocéntrico baseado na percepción a través dos sentidos Nivel psicomotor: Control da motricidade grosa acompañado dun progresivo desenvolvemento da motricidade fina. Aumenta a forza, a resistencia e a coordinación.Nivel afectivo-social: As figuras de apego seguen a ser determinantes no desenvolvemento afectivo-social, pero destaca a amizade como novo tipo de apego. A nivel lingüístico: A linguaxe enriquécese pouco a pouco, tendo unha maior expresión e comprensión.

 • Coñecer o seu propio corpo e o dos demais e as súas posibilidades de acción.
 • Observar e explorar a contorna familiar, natural e social.
 • Adquirir autonomía nas actividades habituais.
 • Desenvolver as súas capacidades afectivas.
 • Relacionarse cos demáis.
 • Desenvolver habilidades comunicativas.
 • Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse a lectura e a escritura.
 • Sentir o xesto, movemento e ritmo para a expresión e a comunicación.
 • Achegarse ao uso das novas tecnoloxías.

OS OBXECTIVOS DE INFANTIL

Relixión Católica

Conchi Alonso

Psicomotricidade

Lucía González

Maite Díaz

Orientación

Tititora 5ºEI-B

Tania

Apoio B

Lucía Verde

Música

Majo

Conchi Vázquez

Apoio A

Erica

Titora 5º EI-A

Maite Pérez

Inglés

OS MEUS MESTRES

SAÍDA

CONTO

O MEU DÍA A DÍA

RECUNCHOS

RECREO

ASEO/MERENDA

ESPECIALIDADE

TRABALLO POR PROXECTOS

ASEMBLEA

Bolsa da merendaBotella de auga

MOCHILA

MANDILÓN

ROUPA CÓMODA

QUE PRECISAMOS?

ANIVERSARIOS

Pódense traer biscoitosRepartir chuchesEntregaránse invitacións para todos

CUESTIÓNS ORGANIZATIVAS

TITORÍAS

comedor

faltas de asistencia

Martes de 17:30-18:30Presenciais (previa cita)

ANPAComunicar ás titoras as faltas

Xunstificadas por escrito Rexistraranse en Xade

Non se poden traer xoguetes da casa

xoguetes

ENTRAMOS ÁS 9.00H SAÍMOS ÁS 13.50HPatio das columnas

ENTRADAS E SAÍDAS

CONTA DOS PAIS/ NAIS

 • Seguiremos coa conta por aula para mercar material como o curso pasado.
 • Cada un ingresará 40 euros.
 • Lembrade pór no ingreso o nome do neno ou nena

AVISOS IMPORTANTES

Cantos proxectos?Proxecto anual- Parte da biblioteca: "Un curso de Alu-Cine"Proxectos trimestrais- Parten dos intereses e necesidades dos rapaces

Aberta e flexible

Aula organizada en reunchos:LingüísticoLóxica-matemáticaArteXogo simbólicoTic ...

Metodoloxía baseada no traballo por proxectos que permita: ExperimentarManipularObservar

METODOLOXÍA

Principal técnica:Observación directa e sistemática Análise da produción dos nenos/as Información das familias

Lévase a cabo en tres momentos:INICIALCONTINUAFINALAo final dos trimestre recibiredes un boletín informativo

Caracterízase por ser:GLOBALCONTINUAFORMATIVA

AVALIACIÓN

 • Falade moito cos nenos/as; que vos conten cousas do cole, o que fixeron...
 • Axudádeos na casa pero non lle fagades todo, hai que potenciar a súa autonomía
 • Unha boa comunicación e relacion familia- escola. Perseguen un obxectivo común, contribuir ao desenvolvemento global dos nenos e nenas.

RECOMENDACIÓNS

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgarciabarbon/node/351

 • Nas entradas e nas saídas non vos podemos atender, teredes que deixar e recoller aos nenos e nenas coa maior axilidade posible. Dispoñemos da aplicación Remind para comunicar calquera información do día a día.
 • Para calquera trámite presencial no centro deberedes acudir con cita previa.
 • Tedes que descargar a documentación que aparece no enlace aqui debaixo.

En caso de dúbida estamos a túa disposición, consúltanos.

INFORMACIÓNS DE AULA:ericaguerra@garciabarbon.com.esmajo@garciabarbom.com.es

INFORMACIÓNS DE CENTRO:web, AbalarMobil

COMUNICÁNDONOS

MOVÉMONOS POLO COLE

John Fitggerald

Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro

ceip.garcia.barbon@edu.xunta.gal

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgarciabarbon/

FELIZ CURSO!