Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

Transcript

Poczytaj Mickiewicza

Ballady i romanse

Konrad Wallenrod

Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata

Dziady

Zbiór ballad Adama Mickiewicza, wydany w 1822 w Wilnie jako część pierwszego tomu Poezyj. Uważany jest za początek rozwoju gatunku ballady w literaturze polskiej oraz za manifest polskiego romantyzmu. Ballady Mickiewicza są silnie osadzone w realiach historycznych i lokalnych. Miejsce akcji jest ściśle określone. W tę oswojoną rzeczywistość wkracza świat nadprzyrodzony, w codzienność ingerują siły nadprzyrodzone, a to, co znane, okazuje się niebezpieczne i tajemnicze. Ingerencje świata nadziemskiego mogą mieć charakter etyczny – to, co nadprzyrodzone, ocenia czyny ludzkie i wprowadza ład moralny, wymusza odpowiedzialność za czyny i wymierza karę za popełnione zło.

Millenaryzm w twórczości historiozoficznej Mickiewicza można określić jako próbę wskrzeszenia idei krucjaty. Ruszkowski zwraca uwagę na zasadniczy przełom, jaki nastąpił w poglądach poety. Zamiast mesjanistycznej idei zbawienia przez męczeństwo - z Dziadów części III - poeta proponował idee zbawienia przez walkę. Po raz pierwszy koncepcja ta pojawiła się w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego. Celem owej dziewiętnastowiecznej świętej wojny, na której czele mieli stanąć Polacy a Ziemia Święta miała stać się Polska, było stworzenie Królestwa Bożego na ziemi - powszechna wolność ludów.

Średniowieczna Litwa jest zagrożona inwazją Krzyżaków, którzy dążą do jej zniewolenia i obrócenia Litwinów w niewolników. Tymczasem w samym zakonie wychowuje się przyszły mściciel, który doprowadzi najeźdźców do zguby. Nad jego życiem czuwa Halban - litewski wajdelota - śpiewak, poeta. Pozostający pod jego wpływem młody Alf najpierw ucieknie od swoich prześladowców, a potem porzuci piękną żonę i zrezygnuje z osobistego szczęścia, aby powrócić do Zakonu jako Konrad Wallenrod i mścić się za krzywdy własnego narodu. Wydanie Konrada Wallenroda kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania z podręcznika - pewniak na teście, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.

“Dziady” Mickiewicza to dzieło niezwykle bogate w przeróżne treści oraz poruszające liczne, skomplikowane oraz zaangażowane społecznie, zagadnienia. “Dziady” były odzwierciedleniem nastrojów panujących w ówczesnej, współczesnej Mickiewiczowi epoce. Trzecia część “Dziadów” stanowi interpretację autora dotyczącą tragicznych wydarzeń. Jest swoistą manifestacją polskiego patriotyzmu oraz mesjanizmu. “Dziady” Adama Mickiewicza powstawały na przełomie kilkunastu lat. To dramat romantyczny, który jest najczęściej przytaczany przez badaczy, jako przykład tego gatunku literackiego. Ten tekst napisany przez naszego wieszcza uznawany jest za arcydramat. Trwa proces studentów - filomatów. Wileńskie więzienie jest pełne młodych ludzi, którzy otwarcie przyznają się do tego, że są Polakami. Jeden z nich, Konrad, staje się wcieleniem niepodległości własnej ojczyzny. Nadchodzą niespodziewane wydarzenia, w których ważną rolę odegrają siły pozaziemskie, a na ziemi po raz kolejny zetrą się szatan i Bóg.