Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Respiració. Els animals i les plantes, en el procés de la respiració, agafem oxigen (O2) i expulsem diòxid de carboni (CO2).

Erosió. El vent fa despendre de la muntanya partícules de sorra. S’alliberen partícules en suspensió (PM).

Incendis: Del foc originat pel llamp s’allibera a l’atmosfera (diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid nítric (NO), monòxid de carboni (CO) i partícules en suspensió (PM).

Erupcions volcàniques. Del volcà s’allibera a l’atmosfera diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), diòxid de sofre (SO2), monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NO i NO2) i partícules en suspensió (PM).

Descomposició de la matèria orgànica en absència d’oxigen. Els pets dels éssers vius expulsen metà (CH4). La zona pantanosa també és font de metà (CH4).

Fotosíntesi. Les plantes obtenen el seu aliment mitjançant la fotosíntesi. En aquest procés, agafen diòxid de carboni (CO2) i expulsen oxigen (O2).

Tempestes de sorra. El vent pot arrossegar pols en suspensió provinent de punts llunyans com el desert del Sahara. Es tracta de partícules en suspensió (PM).

Pol·linització. Dels arbres en surten partícules petites de pol·len que volen amb el vent. Es tracta de partícules en suspensió (PM).

Trànsit: el trànsit a les ciutats és responsable de gairebé ¾ parts de les emissions de contaminants a l’atmosfera (diòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió (PM).

Radiació solar: Al cel es veu com el NO2 reacciona amb els COV en presència del Sol i es forma l’Ozó troposfèric (O3).

Incineradora: genera diòxid de nitrogen NO2, partícules en suspensió PM i compostos orgànics volàtils COV.

Obres al carrer: genera partícules en suspensió (PM).

Indústria: diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM)

Estufa de biomassa amb mala combustió: pot generar benzopirè (BaP) si no disposa dels filtres adients. Consultar la informació: Crema bé, respiraràs millor.