Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

כניסה

תאריך הבחינה 16/5/24

לקראת בחינת הבגרות במעבדה בביולוגיה תשפ"ד

עדכונים

מעבר לעמד 2

מכתבים לרכזי הביולוגיה
כלים וחומרים
עדכון שמות מורים מלווים
תשובות לכל השאלות
רכזי מקצוע ולבורנטים שאלות
עדכונים

מעבר לעמד 2

מכתבים לרכזי הביולוגיה
כלים וחומרים
עדכון שמות מורים מלווים
תשובות לכל השאלות
רכזי מקצוע ולבורנטים שאלות

בפריט 25 נפלה טעות בטבלה. הריכוז של תמיסת גלוקוז הוא 0.3% והנפח הנדרש 4 מ"ל. הטעות רק בטבלה. בפירוט בעמוד 11 , הפרטים נכונים. הועלה כעת קובץ מעודכן. מי שכבר הדפיסו את הרשימה - תקנו את הפרטים בטבלה בפריט 25

חזרה לעמוד הקודם

הנחיות למורה מלווה מעבדה
הסבר נהלי הבחינה למשגיח חיצוני
הנחיות בבחינת המעבדה לתלמידים אלרגיים ו/או
הנחיות לשימוש במיקרופיפטורים
נהלי דיווח מורה מלווה לצורך תשלום
מחזור בוקר
מחזור צהריים
كلمات افتتاحية للطالبات وللطلاب

חזרה לעמוד 1

דברי פתיחה לתלמידות ולתלמידים
שימוש בפיפטה לצורך העברת נוזלים
שימוש בפיפטה לצורך העברת נפחים קטנים של נוזלים