Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Toetsing op Porta

?

?

De ontwikkeling van de leerling staat centraal

We meten die ontwikkeling op verschillende manieren. Maar waarom?

Op Porta meten we om ..

... de ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen en zichtbaar te maken, zowel voor de leerling als voor de docent. ... het onderwijs goed vorm te geven, zowel inhoudelijk als vakdidactisch en pedagogisch. ... om leerlingen te motiveren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Meten is integraal onderdeel van de lespraktijk

Samen met de leerling stellen we doelen, die we meten met een breed scala aan formatieve werkvormen en summatieve metingen. Formatief : meten om te groeienSummatief: meten om de balans op te makenFeedback op verschillende niveaus en op verschillende manieren.

Afspraken

Gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder leerlingen en docenten. Enquêtes, gesprekken, intervisie

Formatief handelen

- Actieve werkvormen- Snelle feedback (individueel, klas)- Focus op groei

Summatief meten

- Checken of de leerdoelen behaald zijn. - Afsluitend van aard. - Maximaal 2 summatieve meetmomenten (incl.toetsweek) per periode per vak + 1 extra meetmoment per jaar (totaal: max. 7 summatieve meetmomenten) - Praktische opdrachten tellen ook als summatief meetmoment.- Per schooljaar 3 toetsweken

Toetsband

- Spreiding van werkdruk voor leerlingen.- Maximaal 3 summatieve metingen per week.- Het staat vast welke vakken in welke weken mogen toetsen.- De stof voor een summatieve meting is te vinden in Som today (studiewijzer + agenda)

Administratie

somtoday: 1. Cijfers van summatieve metingen 2. Leertaakgerichtheid: werkhouding, huiswerkattitude (o/v/g)3. Inzicht (o/v/g)4. Optioneel: woordelijke feedback

Bevordering

Leerlingen worden, indien ze niet voldoen aan de bevorderingsregeling, altijd besproken. De gehele ontwikkeling van de leerling wordt meegenomen in zo'n bespreking.

toetscommissie@portamosana.nl