Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CURS 2022-23

NOVETATS LOMLOE

TOTS ELS NIVELLS
EDUCACIÓ INFANTIL1r, 3r, 5è PRIMÀRIA1r, 3r ESO
CURS 23-24
CURS 22-23

CALENDARI D'APLICACIÓ

 • Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la ONU
 • Recomanació Consell d'Europa 2018 sobre competències clau per a l'aprenentatge permanent.
 • Desenvolupament de competències.

Principalsnovetats

 • Competències clau.
 • Perfil de sortida
 • Competències específiques.
 • Criteris d'avaluació.
 • Situacions d'aprenentatge

Elements curriculars

Principalsnovetats

Criteris d'avaluació

 • Global
Continua Formativa RD 157/2002, de 1 de març

Avaluació

Principals novetats

 • Criteris d ´avaluació: ponderació a Primària i Secundària.
 • Eina d´avaluació:
GESTIB

Avaluació

Principals novetats

Gens - poc - suficientment - majoritàriament - completament
 • Informe sobre la valoració dels criteris d'avaluació de cada àrea.
Durant el curs a qualsevol moment
 • Informe final de cicle
A final de cicle
Avaluació
Educació Infantil
 • Creixement en harmonia
 • Descobriment i exploració de l´entorn
 • Comunicació i representació de la realitat.
 • Coneixement de sí mateix i autonomia personal
 • Coneixement de l ´entorn
 • Llengutages, comunicació i representació.
ÀREES

Educació Infantil

Currículum LOMLOE
Currículum LOE
 • Informe sobre la valoració dels criteris d´ 'avaluació de cada àrea.
Durant el curs a qualsevol moment. Gens-poc-suficientment-majoritàriament- completament
 • Informe qualitatiu sobre l ´adquisició de les competències clau a partir de les valoracions dels criteris d ´avaluació i les connexions amb els descriptors del perfil de sortida
A final de cicle Insuficient- suficient-bé notable-excel·lent.
Avaluació
Educació Primària
 • Recuperació dels tres cicles a Primària.
 • Incorporació dels valors cívis i ètics al tercer cicle.
 • Avaluació de diagnòstic a 4t.

Educació Primària

 • Informe sobre la valoració dels criteris d´ 'avaluació de cada àrea.
Durant el curs a qualsevol moment. Gens-poc-suficientment-majoritàriament- completament
 • Informe qualitatiu sobre l ´adquisició de les competències clau a partir de les valoracions dels criteris d ´avaluació i les connexions amb els descriptors del perfil de sortida
A final de cicle Insuficient- suficient-bé notable-excel·lent.
Avaluació
Educació Secundària

Canvis més significatius

- Definir uns aprenentatges essencials que possibilitin que els centres els completin. - Organització flexible de les matèries: es podran agrupar en àmbits (EP i 1r-3r ESO) i desenvolupar-se en forma de projectes. - Ensenyament i avaluació competencials.- Inclusivitat: disseny universal d’aprenentatge (DUA)- Afavorir la multidisciplinarietat i les innovacions sense rompre radicalment amb model anterior.

Educació Secundària

Agrupacions en àmbits

 • Els centres poden establir agrupacions en àmbits.
 • Es pot fer en un, en dos o en els tres primers cursos.
 • Els nivells que s’organitzin per àmbits han d’incloure tots els grups.
Al nostre centre:1r ESO: àmbit lingüístic (llengua catalana i castellana)3r ESO: àmbit lingüístic(llengua catalana i castellana) i àmbit cientific (Biologia i geologia i física i química)

Educació Secundària