Want to make creations as awesome as this one?

Materiāls domāts pedagogiem

Transcript

RPAC izgl.metodiķe A.Viļuma

Sāksim!

Mācību materiāla un vides pielāgošana, atbalsta elementu izvēle izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem

kognitīvās attīstībasmācīšanāsfiziskās attīstības (BCT)GAT, AST, Dauna sindroms

Kombinēti attīstības traucējumi

sajūtasuztvereatmiņadomāšanauzmanībavaloda

Kognitīvā attīstība

Mācīšanās traucējumu pamatā neirobioloģiskas izcelsmes problēmas, ģenētiskie priekšnosacījumi, vide.

Mācīšanās traucējumi jeb mācīšanās grūtības

nenoturīga uzmanība, vājas plānošanas prasmes, aizmāršība, pašregulācijas prasmju trūkums, grūtības veidot dialogu u.c.

Bērniem ar mācīšanās traucējumiem raksturīgi

Tikai vairāku ilgstošu problēmu gadījumā jāaizdomājas, vai izglītojamam nav mācīšanās traucējumi
Viss, kas saistās ar kustībām, sīkās un lielās motorikas darbību.Muskuļu kontroles traucējumi.

Fiziskās attīstības traucējumi

Ierobežo cilvēka spējas mācīties, strādāt un aprūpēt sevi, apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā
Bērniem raksturīgi: mācīšanās grūtībasattīstās lēnākkonstatē piedzimstot vai agrā bērnībāvar būt iedzimti un iegūti

GAT – garīgās attīstības traucējumi

Grūtības ar ikdienas sociālo mijiedarbību, citu cilvēku emocionālo ekspresiju, grūtības sajust pasauli

AST (autiskā spektra traucējumi jeb autisms)

Iedzimta hromosomu pataloģija.Izmaiņas ģenētiskajā materiālā atstāj iespaidu uz bērna attīstību, bet ne uz potenciālu

+ info

Lengdons Dauns

Dauna sindroms

“ Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” 1.pielikums (nepieciešamie atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām)

+ info

+ info

MK noteikumi nr. 556

neliels izglītojamo skaits klasē

pārdomāta mācību procesa norise

mācību viela, SR atbilstoši izglītojamā spējām, prasmēm, iemaņām, zināšanās un veselība sstāvoklim

Ievēro!

attiecīgi izvēlēti atbalsta materiāli

kognitīvo procesu izpēte, attīstīšana, atbilstoši pielāgots mācību materiāls

pozitīva un pielāgota mācību vide
iesaistīšanās ārpusstundu aktivitātēs

Kā palīdzēt?

Ērtaviegli transformējamadrošaatbilstoša

Fiziskā mācību vide

Pielāgoti mācību materiāli, tehnoloģijas, mācību aprīkojums, telpu iekārtojums

Vides pielāgošana - mācību un tehniskie līdzekļi

Vizuālais atbalsts

Atgādnes, vizuālie plāni, uzvedības noteikumi, plakāti, kartes, darbību instrukcijas (secība), telpu vizuālie apzīmējumi, piktogrammas, PECS un WIDGIT kartiņas u.c.
Vizuālie plāni
Alternatīvā komunikācija
Kalendārs (paraugs) pozitīvas uzvedības veicināšanai
Pozitīvas uzvedības veicināšanai
Dienas strukturēšanai, teksta iegaumēšanai no galvas
Pašvadībai un paškontrolei
Tekstveide, vārdu mācība, lasītprasme, valodas, saistītās runas attīstība u.c.
Stundu saraksta veidošana

pielāgojumi

...

Citi

dziļa elpošanaatpūta klusā telpāiespēja iziet ārā no klases gaitenī u.c.

Dažādi pašregulācijas veidi

"Zaļās klases"bibliotēkasmuzeji u.c.
dažādas terapijas (smilšu, mākslas, mūzikas, drāmas, kognitīvi biheviorālā (KBT). deju un kustību (DKT)) u.c.psihologslogopēdsspeciālais pedagogs u.c.

spēle

mācību procesa norises vietas

speciālistu iesaiste

Krāsu izmantošana

u.c. mācību priekšmeti

valodas

matemātika

nogriežņu mērīšana
Teksta uzdevumu risināšanas algoritmi, atslēgas vārdi (dots, jāaprēķina)
vārdšķiru atzīmēšanaskaņu diferencēšana (atzīmēšana)
vīriešu dzimte
sieviešu dzimte
"Zelta zirgs"
Kognitīvo procesu attīstība, precīzi un aptuveni skaitļi, dabas parādības, laikapstākļi ("Ābolu maiss")...
Kā uzvesties sabiedrībā ("Si-Si - Dra")...

Filmas, multfilmas, video…

ieplānot aktivitāti, kura veicina pozitīvu attieksmi pret veicamo uzdevumu, motivē
atbilstoši izglītojamā uztverei
no vienkāršākā uz sarežģītākoatgādnes
bez izskaistinājumiem, tikai svarīgākais

bonusi

valoda

noformējums

struktūra

Darba lapas (DL) Kas jāievēro?

Atslēgas vārdu izcelšanavizualizācijakrustvārdu mīkla - bonuss
Krāsu izmantošana svarīgākā/ atslēgas vārdu akcentēšanaiAtgādnes ( pirms/ pēc veicamā uzdevuma)
Stunda saraksta veidošana

izglītojamajam SR

zināšanu un prasmju līmenim

veselības stāvoklim

attīstībai

Dažādu platformu, prezentāciju, digitālo uzdevumu izmantošana atbilstoši

grupēšanas uzdevumiatrodi pāriprezentāciju veidošana...
Interaktīvi uzdevumi, prezentācijas...
atkārtojums un nostiprināšana
uzskatāmība
akcenti, atslēgas vārdu izcelšana
minimālismsvienkāršība

Ieteikumi

Teksts vieglajā valodā
Teksts vieglajā valodā

Resursi

  • Šteinerte Daina [Hakslija] http://www.atwork.lv/
  • https://piktogrammas.lv
  • https://twitter.com/piktogrammas
  • https://fordhaminstitute.org/national/commentary/growth-standard-measures
  • visc.gov.lv
  • google.com
  • Kondrova A. Kognitīvo procesu sistēma. Palīgmateriāls skolotājam.Vārdnīca. Uzdevumi. Rīga: LU, 2010

Paldies par uzmanību!