Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza 6, klasa3.

Transcript

katecheza 6

budują Kościoły

Start >

Chrześcijanie

Panie Jezu, chcemy Cię dzisiaj prosić o Boże błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i misjonarzy. A nam pomagaj być Twoimi świadkami w naszych środowiskach: w domu i w szkole. Ojcze nasz…

Modlitwa

 1. O kim mówiliśmy na ostatniej katechezie?
 2. Czyim patronem jest wspomniany święty?
 3. Co sprawiło, że Kościół ogłosił go świętym?

Powtórka z ostatniej lekcji

kliknij w książkę

Wysłuchaj opowiadania

+ Read more

Pytania do opowiadania

 1. O kim rozmawiali dziadkowie z Zuzią?
 2. Czego dowiedziała się Zuzia z książki, którą dostała?
 3. O czym marzył uczeń z Kipsing?
 4. Co o powstaniu kościoła w Kipsing powiedział dziadek?

Kto jest fundamentem życia każdego chrześcijanina?

Czym jest kamień węgielny?

Co oznacza słowo „fundament”?

"Fundamentem, a zarazem kamieniem węgielnym wszelkiego budowania jest Chrystus".

Posłuchajcie Słowa Bożego.

Ef 2,20

+ Read more

jest fundamentem wspólnoty Kościoła, czyli ludzi, którzy gromadzą się w kościele, by uczestniczyć w Eucharystii,przyjmować Go do swego serca i słuchać Jego słów. Jezus Chrystus chce być Panem twojego i mojego życia, spotykać się z nami w kościele. Wiedziała o tym także Święta Helena.

Jezus Chrystus

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Pierwsi chrześcijanie spotykali się na Eucharystii w domach albo w katakumbach (podziemnych cmentarzach). Musieli się ukrywać, ponieważ byli prześladowani za wiarę w Boga. Później, gdy syn Świętej Heleny, cesarz Konstantyn Wielki, uznał wiaręw Jezusa Chrystusa, chrześcijanie zaczęli budować kościoły. Święta Helena żyła około 300 lat po śmieci Jezusa. Uwierzyła, że jedynym, prawdziwym Bogiem jest Jezus Chrystus. Przyjęła chrzest i powierzała swe życie Panu Jezusowi, poszukując krzyża, na którym umarł. Pomagała biednym i chorym, budowała kościoły.

+ Read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Zastanówmy się, jak zbudowany jest kościół?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

+ Read more

Kościoły były zazwyczj budowane na planie krzyża, przypominają one słowa z Pisma Świętego, że fundamentem kościoła jest Chrystus.

Najważniejsze części Kościoła

Kościół - rotunda św. Prokopa w Strzelnie, jest wzniesiony na planie koła.

Wiele starych kościołów zbudowano na planie krzyża. Jednakże nie jest to zasada, która obowiązuje architekta planującego, jak będzie wyglądał kościół.Słowo „kościół”, gdy chodzi o budynek, piszemy małą literą. Gdy gromadzą się w nim chrześcijanie, tworzą wraz z Chrystusem, wspólnotę Kościoła. Fundamentem tej wspólnoty jest Jezus Chrystus. On karmi nasswoim Ciałem, naucza nas swoim słowem. W tym przypadku nazwęKościoła – kiedy mówimy o wspólnocie – piszemy wielką literą.

Podsumowanie

+ Read more

Praca z podręcznikiem

Zadanie 2: Podpisz zdjęcia budynku i wspólnoty ludzi wierzących (wpisz K lub k).

Name Surname

Lorem ipsum dolor

Name Surname

Lorem ipsum dolor

Name Surname

Zadanie 1: Poniżej znajduje się schemat układu kościoła. W odpowiednie miejsca wpisz: nawa główna, nawy boczne, prezbiterium

Name Surname

Daj, o Panie, abyśmy za przykładem świętej Heleny jak najwięcej zdziałali we wszystkim, co Twojej chwały dotyczy. Wszakże nagradzasz i najmniejszy datek, który Ci składamy, i odpłacasz dobrami wiekuistymi. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa

 • "Poradnik metodyczny trzecia klasa szkoły podstawowej Pan Jezus nas karmi" pod redakcją księdza Pawła Płaczka
 • https://www.pngegg.com
 • https://www.youtube.com
 • https://pngtree.com
 • https://ruda-parafianin.pl/swi/h/helena.htm
 • https://pl.wikipedia.org

Bibliografia