Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

המלצה: לעשות גרסה מותאמת לנייד-מסגרתאדומה/כתומה

חובת הדיווח היא חוק שנועד לסייע לקטינ.ה (מי שטרם מלאו לו.ה 18) ולחסר.ת ישע (מי שאינו.ה יכול.ה לדאוג לצרכיו.ה, לבריאותו.ה ולשלומו.ה עקב מחלה או מוגבלות פיזית או נפשית), ולהציל חיים

שאלון זה נועד להגביר את המודעות לסימני הזיהוי וסוגי העבירות והמצבים שבגינם חלה על כולנו חובת דיווח.ני

במקרים רבים, העומדים.ות מהצד ראו שמשהו לא כשורה אך לא דיווחו, או לא זיהו את הסימנים כסימני פגיעה. י

מאות אלפי קטינות.ים וחסרי.ות ישע נפגעות מידי שנה

פיתוח ועריכה: ד"ר אדוה ברקוביץ'-רומנו | ענת גולדשמיד

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

אין בדיווח לשון הרע. על המדווח.ת לא חלה חובת ההוכחה - הדיווח הינו בקשה לבדיקה, אשר תתבצע על ידי א/נשי מקצוע בתחום. מדווח.ת בתום לב מוגן.ת מכל תביעה פלילית ו/או אזרחית נגדו/ה.י

שאלון זיהוי מקרים הכלולים בחוק חובת הדיווח

.מטרת הדיווח היא סיוע לקטינ/ה / חסר/ת ישע ושמירה על מוגנותו/ה אנו מאמינות שאם יש ספק - אז אין ספק שצריך לדווח

חובת הדיווח מוגדרת בחוק כחובה של כל בוגר/ת (מעל גיל 18) לדווח על עבירה שנעברה בקטינ/ה או בחסר/ת ישע במקרים אותם החוק מפרט. שאלון זה נועד לסייע לך לזהות את המצבים בהם חלה עליך חובת הדיווח. השאלון אנונימי לחלוטין.י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

או בחלון המלצה לשים כטולטיפ

במקרים מסוימים יגיע אלינו מידע על פגיעה בקטינ.ה או חסר.ת ישע מהנפגע.ת עצמו.ה או ממקור אחר.במקרים אחרים יתעורר אצלינו החשד לפגיעה.

להעביר לסוף

להתייעצות ודיווח ניתן לפנות למוקד משרד הרווחה 118או ל"מועצה הלאומית לשלום הילד" 02-678-0606

.אם ראית סיבה, ולו הקטנה ביותר, שמעוררת בך חשד, עדיף להמשיך לבדוק.יהתעלמות מסימני מצוקה עלולה לחשוף אותך להשלכות בחוק בגין הפרת חובת הדיווח

עדיף להמשיך לבדוק, להתייעץ ולשוחח, ולא לפספס הזדמנות להציל חיים.ם

תסמכ.י על האינטואיציה שלך.י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

אייקונים של נורה אדומהלרווח בין השורות

◄ סימני חבלה לא מוסברים על הגוף ◄ירידה או עלייה חדה במשקל◄ הימצאות תחת השפעת אלכוהול או סמים באופן תכוף/ חריג◄ רגרסיה בהתנהגות

נורה אדומה

סימני מצוקה שצריכים להדליק

◄ צעקות וריבים בתדירות גבוהה ◄ שינויים במצב הרוח, כמו התקפי זעם, דיכדוך והתכנסות פנימית ◄הפסקת פעילות שגרתית (הצטמצמות, היעדרות ממסגרות חינוך, עבודה ופנאי) ◄ תגובות חרדתיות ◄ לבוש לא תואם לעונה

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

לא

כן

קטינ.ה - מתחת לגיל 18

האם הנפגע/ת קטינ.ה?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

לא

כן

חסר.ת ישע - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו.ה, לבריאותו.ה או לשלומו.ה

הנפגע.ת חסר.ת ישע?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

לא

כן

האם הפוגע.ת הוא בן או בת הזוג?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

לא

כן

האם נחשפת למקרה במסגרת עבודתך בתחום הבריאות (רופא.ה, אח.ות, מטפל.ת פארא-רפואי וכיו"ב), בריאות הנפש (פסיכולוג.ית, עובד.ת סוציאלי.ת, קרימינולוג.ית קליני.ת וכיו"ב), החינוך (מורה, גננ.ת, מדריך.ה, מנהל.ת וכיו"ב) או הדת (איש/ אשת דת), כשוטר.ת או כעורכ.ת דין?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

שאלון להערכת רמת סיכון

ניתן להעזר בשאלון להערכת רמת סיכון

חלה עליך החובה ליידע את הנפגע.ת על אפשרותו.ה לפנות לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה.נ

עליך למסור לנפגע.ת פרטי התקשרות של מענים רלוונטיים עבורו (כתובות ומספרי טלפון). להתייעצות ולחיפוש מענים ניתן לפנות למוקד 118 או ללשכת הרווחה המקומית.י

חלה עליך חובת היידוע.י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

לא

כן

האם נחשפת למקרה במסגרת עבודתך בתחום הבריאות (רופא.ה, אח.ות, מטפל.ת פארא-רפואי וכיו"ב), בריאות הנפש (פסיכולוג.ית, עובד.ת סוציאלי.ת, קרימינולוג.ית קליני.ת וכיו"ב), החינוך (מורה, גננ.ת, מדריך.ה, מנהל.ת וכיו"ב) או הדת (איש/ אשת דת), כשוטר.ת או כעורכ.ת דין?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

ניתן גם להתייעץ עם מוקדי החירום, מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 1202 או המועצה הלאומית לשלום הילד 02-678-0606

ניתן לדווח באופן אנונימי. התעלמות מסימני מצוקה עלולה לחשוף אותך להשלכות בחוק בגין הפרת חובת הדיווח.י

עליך לפנות בדחיפות למוקד העירוני 106, ללשכת הרווחה המקומית, או למוקד משרד הרווחה 118.י

חלה עליך חובת הדיווח

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

ניתן גם להתייעץ עם מוקדי החירום, מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 1202 או המועצה הלאומית לשלום הילד 02-678-0606

ואפשר גם להתייעץ עם מוקדי חירום, מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 1202או המועצה הלאומית לשלום הילד 02-678-0606

התעלמות מסימני מצוקה עלולה לחשוף אותך להשלכות בחוק בגין הפרת חובת הדיווח.י

עליך לפנות בדחיפות למוקד העירוני / למשטרה או ללשכה לשירותים חברתיים המקומית, ולהעביר לעובדת סוציאלית לחוק פירוט מדוייק בכתב של פרטי המקרה (לרבות שמות המלאים של כל המעורבים).י

חלה עליך חובת הדיווח

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

מומלץ לפנות למוקד העירוני 106 מוקד משרד הרווחה 118 המועצה הלאומית לשלום הילד 02-678-0606מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 1202אפשר גם באנונימיות!

נשמע שמדובר במצב סיכוני, למרות שככל הנראה לא מתקיימת חובת דיווח.י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

אחר

אחראי.ת (הורה או אחראי.ת למחייתו של הנפגע.ת, מורה, מדריכ.ה, גננ.ת)

תלמיד.ה או חניכ.ה הלומד עם הנפגע.ת במסגרת חינוכית/ טיפולית/ מעון/ מוסד

בן.ת משפחה מתחת לגיל 18

מי הפוגע.ת עבור הנפגע.ת?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

לא

כן

עבירות סחר בבני אדם

עבירות סיכון חיים ובריאות

(לחצ.י לפירוט)

אחר

עבירות תקיפה והתעללות

עבירות בעלות אופי מיני

האם הפוגע.ת ביצע.ה את אחת העבירות הבאות?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

לא

כן

לחצ.י לפירוט עבירות בעלות אופי מיני

האם הפוגע.ת ביצע.ה עבירה בעלת אופי מיני?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

לא

כן

(לחצ.י לפירוט)

עבירות תקיפה והתעללות

עבירות בעלות אופי מיני

האם הפוגע.ת ביצע.ה את אחת העבירות הבאות?י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

מומלץ לפנות לצוות המקצועי במסגרתאפשר לפנות גם למוקד העירוני 106 מוקד משרד הרווחה 118 המועצה הלאומית לשלום הילד 02-678-0606מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 1202אפשר גם באנונימיות!

נשמע שמדובר במצב סיכוני, למרות שככל הנראה לא מתקיימת חובת דיווח.י

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי

ניתן להעזר בשאלון להערכת רמת סיכון

מומלץ לפנות למוקד העירוני 106 או למוקד משרד הרווחה 118 אפשר גם באנונימיות!

נשמע שמדובר במצב סיכוני, למרות שככל הנראה לא מתקיימת חובת דיווח.י

שאלון להערכת רמת סיכון

אין במסמך זה להוות מסמך משפטי