Want to make creations as awesome as this one?

Bezvodé prostredie

Transcript

Halogenidy v nevodnom prostredí

10. téma

Start

Bromid meďnatý získame extrakciou etanolom zo zmesi tuhých látok, ktorú sme získali tuhofázovou reakciou v trecej miske. Čo je podstatou extrakcie?

Rozdielna rozpustnosť zložiek zmesi v danom rozpúšťadle

Otázka 1/4

Rozdielna molárna hmotnosť zložiek zmesi

Rozdielna hustota zložiek zmesi

Po tuhofázovej reakcii modrej skalice a bromidu draselného budú v trecej miske okrem uvoľnenej kryštálovej vody prítomné nielen produkty, ale aj reaktanty (pretože reakcia neprebehne úplne). Ktoré z týchto zložiek reakcie sú rozpustné vo vode?

Otázka 2/4

CuSO4∙5H2O

CuBr2

Na2SO4

Jodid ciničitý pripravíme priamou syntézou cínu s jódom v prostredí chloroformu. Prečo pri spomínanej syntéze nemôžeme ako rozpúšťadlo použiť vodu?

Pretože sa v nej nerozpúšťajú reaktanty

Otázka 3/4

Pretože sa v nej rozpúšťa iba jód

Pretože sa v nej rozpúšťa iba cín

Pri dôkaze produktu CuBr2 sa používa roztok KI. Ktorý z produktov dôkazu spôsobí sfarbenie hexánu do ružova?

Otázka 4/4

KBr

CuI

I2

CHYBA

Späť

Tvoja odpoveď nebola správna. Skús to znova

Gratulujeme!

Práve ste úspešne absolvovali vstupný test. Nižšie sú linky k videám úloh

Inštruktážne video prípravy bezvodého bromidu meďnatého