Want to make creations as awesome as this one?

Komplexné zlúčeniny

Transcript

Komplexné zlúčeniny

Príprava trihydrátu tris(oxaláto)hlinitanu draselného. Príprava monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého.

Komplexnú zlúčeninu trihydrát tris(oxaláto)hlinitanu draselného pripravíme dvojstupňovou syntézou. V prvom kroku bude reagovať práškový hliník s roztokom KOH, ktorý bude v nadbytku. Vyberte správne označenie pre reakciu, ktorá vystihuje prvý krok tejto syntézy?

Redoxná reakcia

Zrážacia reakcia

Disproporcionačná reakcia

Otázka 1/4

Neutralizačná reakcia

Otázka 2/4

Na prípravu monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého (Mr = 245,74) použijeme 5,00 g modrej skalice (Mr = 249,682). Aký očakávame teoretický výťažok produktu?

Viac ako 5,00 g

Menej ako 5,00 g

Presne 5,00 g

Otázka 3/4

Aký plyn bude unikať zo sústavy pri prvom kroku prípravy zlúčeniny trihydrátu tris(oxálato)hlinitanu draselného?

Dusík

Argón

Chlór

Vodík

Otázka 4/4

Aký typ kryštalizácie použijeme pri príprave monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého?

Prerušovaná

Zmenou rozpúšťadla

Úspešne ste absolvovali vstupný test a nižšie sú uvedené linky na videá k úlohe

Gratulujeme!

🎉

Príprava K3[Al(ox)3]·3H2O

Príprava [Cu(NH3)4]SO4·H2O

Skúste to znova!

Chyba!