Want to make creations as awesome as this one?

Chlorid meďný a meďnatý

Transcript

Zlúčeniny d-prvkov

Príprava chloridu meďného. Príprava dihydrátu chloridu meďnatého. Dôkazové reakcie.

Pri príprave dihydrátu chloridu meďnatého vychádzame priamo z meďnatej soli, kde v prvom kroku syntézy vyzrážame vo vode nerozpustný medziprodukt zloženia Cu2CO3(OH)2. Ten najefektívnejšie oddelíme od roztoku pomocou centrifugácie. Uveďte, akú silu využívame pri použití centrifúgy?

Odstredivá

Gravitačná

Magnetická

Otázka 1/4

Vztlaková

Otázka 2/4

Chlorid meďný môžeme v laboratóriu pripraviť syntézou práškovej medi a meďnatej soli v prostredí chloridových aniónov, kedy vzniká zlúčenina zloženia K3[CuCl4]. Aké označenie prebehnutej chemickej reakcie je správne?

Synproporcionačná reakcia

Neutralizačná reakcia

Komplexotvorná reakcia

Otázka 3/4

Soľou ktorého prvku vieme dokázať chloridy?

Síra

Stroncium

Sodík

Striebro

Otázka 4/4

Ktorá z pripravených zlúčenín bude stabilnejšia na vzduchu?

Chlorid meďný

Dihydrát chloridu meďnatého

Úspešne ste absolvovali vstupný test a nižšie sú uvedené linky na videá k úlohe

Gratulujeme!

🎉

Príprava CuCl

Príprava CuCl2·2H2O

Skúste to znova!

Chyba!