Want to make creations as awesome as this one?

Prvky

Transcript

Príprava prvkov v základnom stave

Príprava vodíka. Príprava kyslíka. Dôkazové reakcie. Redukčné vlastnosti atomárneho a molekulárneho vodíka. Redox reakcie – cementácia. Meď a jej reakcie s kyselinami (HCl, HNO3, H2SO4).

Laboratórna príprava plynného vodíka v malom množstve sa najľahšie realizuje reakciou zriedeného roztoku HCl s kovom. Ktoré z nasledujúcich kovov môžeme použiť na prípravu molekulového vodíka?

Železo

Meď

Zlato

Otázka 1/4

Ortuť

Otázka 2/4

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o molekulovom kyslíku O2 je správne:

Má oxidačné účinky

Má redukčné účinky

Je to plyn červenej farby (pri normálnych podmienkach)

Otázka 3/4

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o molekulovom vodíku sú správne:

Tlaková nádoba je označená žltou farbou

Má oxidačné účinky

Je vo vode dobre rozpustný

Má redukčné účinky

Otázka 4/4

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o medi sú správne:

Je to neušľachtilý kov

Je to kov zelenej farby

Je to ušľachtilý kov

Úspešne ste absolvovali vstupný test a nižšie sú uvedené linky na videá k úlohe

Gratulujeme!

🎉

Príprava HNO3

Kryštalizácia modrej skalice

Skúste to znova!

Chyba!