Want to make creations as awesome as this one?

Destilácia a kryštalizácia

Transcript

Kryštalizácia a destilácia

Príprava kyseliny dusičnej (HNO3) a jej izolácia pomocou destilácie.Kryštalizácia modrej skalice (prerušovaná a voľná kryštalizácia).

Na základe rozdielu akej veličiny je založený princíp destilácie?

Rozdielu teplôt varu

Rozdielu hmotnostných zlomkov

Rozdielu molárnych hmotností

Otázka 1/4

Rozdielu hustôt

Otázka 2/4

Princípom prerušovanej kryštalizácie je ochladenie horúceho nasýteného roztoku (za predpokladu, že s rastúcou teplotou sa zvyšuje rozpustnosť rozpustenej látky). Naopak, pri voľnej kryštalizácii sa z roztoku (nemusí byť nasýtený) pri laboratórnej teplote pomaly odparuje rozpúšťadlo, až dôjde k vzniku kryštálov. Aký charakter môžeme očakávať pre kryštály získané prerušovanou kryštalizáciou?

Vznik malých kryštálov

Vznik veľkých kryštálov

Otázka 3/4

Ktoré z uvedených pomôcok používaných v chemickom laboratóriu sú nevyhnutné na zloženie destilačnej aparatúry?

Kadička

Navažovačka

Chladič

Odmerná banka

Otázka 4/4

Aby chladič počas destilácie správne plnil svoju úlohu, musí ním v celom objeme pretekať chladiace médium (veľmi často je to studená voda). Do ktorej časti chladiča musíme zapojiť hadicu s prívodom chladiacej vody?

Je jedno, do ktorej časti

Do hornej časti chladiča

Do dolnej časti chladiča

Úspešne ste absolvovali vstupný test a nižšie sú uvedené linky na videá k úlohe

Gratulujeme!

🎉

Príprava HNO3

Kryštalizácia modrej skalice

Skúste to znova!

Chyba!