Want to make creations as awesome as this one?

ot.educaciopa@diba.cat

Transcript

Trànsit: Mitjana de la quantitat de NOx i PM10 emeses per font d’emissió a la zona del Barcelonès i rodalies (PQACAT, 2017)

Radiació solar: El NO2 reacciona amb els compostos orgànics volàtils (COV) en presència de radiació solar intensa i es forma l’ozó troposfèric (O3)

Incineradora: genera diòxid de nitrogen NO2, partícules en suspensió PM i compostos orgànics volàtils COV.

Obres al carrer: genera partícules en suspensió (PM).

Indústria: diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM)

Estufa de biomassa amb mala combustió: pot generar benzopirè (BaP) si no disposa dels filtres adients. Consultar la informació: Crema bé, respiraràs millor.