Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROJEKTAS

LIETUVIŲ KALBA PER ŠOKĮ

VAIDOS ZACHAREVIČIENĖS UŽDUOTYS

Šokio mokytojų asociacijos parengtas projektas “Lietuvių kalba per šokį”. Skirtas vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti. Šiame pristatyme parengtos metodinės medžiagos komplektai, užduotys. Projekto tikslas yra integruoti migrantus ir tautines mažumas į Lietuvos švietimo sistemą.

Grįžti į turinį

Parodo interaktyvias nuorodas. Mygtukas yra skaidrių dešiniąjame kampe,viršuje

Žodynas

Garso įrašas

Užduoties metodinė medžiaga

Video įrašas

Užduoties pavyzdys

Interaktyvi užduotis

PAAIŠKINIMAI

8. Daiktai šokyje

5. Šokis tekste

4. Veiksmažodžiai šokyje

7. Šokio mokymas

3. Skaičiai šokyje

6. Mįslės

2. Spalvos šokyje

1. Emocijos šokyje

TURINYS

Mokiniai sustoja dviem ratais: vidinis ir išorinis. Vidinis ratas turi korteles su užrašytomis emocijomis. Išoriniame rate esantys mokiniai demonstruoja parašytą emociją, kurią rodo vidiniame rate stovintys mokiniai. Atlikę užduotį išorinio rato vaikai juda ratu dešinėn prie kito mokinio, kuris stovi viduriniame rate ir nejuda. Ant kitos kortelės pusės emocijų pavadinimai užrašyti ukrainiečių, anglų ir rusų kalbomis.

Mokiniai laisvai improvizuoja judesiu išreikšdami ekrane pasirodžiusią emociją.

Kūrybinė užduotis

Vaikai sėdi ar stovi eilėje prieš mokytoją rankomis užsidengę savo veidą. Atsidengia tada, kai išgirsta mokytojos įvardintą emociją pvz., „Liūdnas laiškas“. Atidengtuose mokinių veiduose turi matytis laiško emocija (liūdna).

Žaidimas „Laiškas“

Žaidimas „Emocijų ratas“

1. EMOCIJOS ŠOKYJE

Mokiniai susipažįsta su spalvomis. Klauso spalvų muzikos, spėja kuriai spalvai tinka garso įrašas, aptaria, spėjimą įtvirtina savo šokio improvizacija.

Improvizacija „Šokio spalvos“

2. SPALVOS ŠOKYJE

Mokiniai stovi šachmatų tvarka, žiūri į ant sienos kybantį laikrodį ir nejuda. Stovėti ramiai reikia lygiai 1 min. Nesujudėję mokiniai „pereina į kitą pozą“ (2 lygmuo- atsisėda, 3 lygmuo-daro lentą, 4 lygmuo-stovi ant vienos kojos ir pan.). Žaidimo esmė nesujudėti ir pereiti kuo daugiau lygmenų. Sujudėję mokiniai kartoja žaidimą nuo pradžios.

Žaidimas „Lygmenys“

Žaidimas „Šokio lygmenys“

Susipažįsta su trimis šokio lygmenimis: (1-atsigulus, 2 atsisėdus ar pasilenkus, 3-atsistojus). Mokiniai stebi užduotį ir stoja prie tos A, B ar C raidės, po kurio, jų manymu, yra teisingas atsakymas.

3. SKAIČIAI ŠOKYJE

Išmoksta duotus veiksmažodžius. Mokiniai, skambant muzikai, demonstruoja judesius pagal ekrane lietuviškai pasirodžiusius veiksmažodžius.

Žaidimas ,,Judantys veiksmažodžiai"

4. VEIKSMAŽODŽIAI ŠOKYJE

Interaktyvioje užduotyje mokiniai pakartoja ką išmoko pamokoje „Piešiu šokį“. Ekrane verčiami langeliai su priemonių žodžiais. Salėje visi tie daiktai išdėlioti ant žemės. Mokiniai eina prie to daikto, kuris atsiverčia užduoties langeliuose. Užduotį galima atlikti ir raštu.

Žinių patikrinimo užduotis

Duotame tekste, žymint žinomus žodžius, sudaryti sakinį. Žodžius apibraukti. Visą likusį tekstą paslėpti po piešiniu pagal sudaryto sakinio prasmę.

Užduotis „Piešiu šokį“

5. ŠOKIS TEKSTE

Dieną naktį bėga, niekada nepabėga. Kas?

Įminti mįsles, o atsakymus pademonstruoti judesiu.

Mįslės

6. MĮSLĖS

Ukrainiečių liaudies šokis „Grachenyky“.

Lietuvių liaudies šokis „Grečinikė“.

7. ŠOKIO MOKYMAS

Mokiniai užduotį atlieka raštu.

Mokiniai pasirenka daiktą (jis gali būti atsineštas mokinių arba duodamas). Kuria šokio kompoziciją naudodami pasirinktą daiktą.

Daiktai šokyje

8. DAIKTAI ŠOKYJE

Sėkmės!