Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

+ INFO

+ INFO

+ INFO

Зачинатель української літератури

Іва́н Петрович Котляревський — український письменник, громадський діяч, класик нової української літератури. Його поема «Енеїда» вперше у новій українській літературі була написана народною мовою та стала твором загальнонаціонального значення .

1769-1838

Котляревський увів нові жанри: епічну травестійно-бурлескну тему, комічну оперу, водевіль. Його твори сповнені непідробного гумору, високої, поетичної, щирої любові до народу. Крок за кроком розкриває нам письменник образ простого народу, стверджує його велику духовну силу, яка творить майбутнє.

Музей-садиба Івана Котляревського — меморіальний комплекс у Полтаві на основі дворища, де 1769 року народився засновник нової української літератури Іван Петрович Котляревський. Його занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України в статусі пам’ятки національного значення. Музей-садибу було відкрито в 1969 році, проголошеному рішенням ЮНЕСКО роком Івана Котляревського, з нагоди 200-річного ювілею поета. Відтворення комплексу здійснювали за акварельним ескізом Т. Г. Шевченка. Реконструкцію здійснено архітектором В. М. Тертичним. Біля входу на подвір'я — меморіальна дошка з написом: «Садиба І. П. Котляревського. Земля натхнення великого поета. Тут засвітив він зорю нової української поезії. Звідси вийшли в безсмертя «Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник». Івановій Горі доземно вклонялися Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Михайло Щепкін, Леся Українка, Панас Мирний, Михайло Кропивницький, Марія Заньковецька та багато інших діячів культури. Слава осяює це місце. Схились до святині!»

Ці та інші книги за темою ви можете знайти у фондах Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара 1. Будеш, батьку, панувати : матеріали краєзнавчих читань, присвячених 250-й річниці від дня народження І. П. Котляревського, 4-5 вересня 2019 року / Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського, Полтавська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Полтавський літературно-меморіальний музей Івана Котляревського, Полтавське обласне відділення ВГО "Українська бібліотечна асоціація". - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2019. - 228 с. 2. Великий полтавець Іван Петрович Котляревський : біобібліографічний покажчик / укладач О. М. Войцехівська ; Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. П. Котляревського. - Полтава : АСМІ, 2015. - 123 с. 3. Вінок І. П. Котляревському. - Харків : Прапор, 1969. - 121 с. 4. Загайко П. К. Полтавський літературно-меморіальний музей І.П.Котляревського = I. P. Kotlyarevsky Literary Memorial Museum in Poltava : путівник / П. К. Загайко. - Харків : Прапор, 1988. - 69 с. 5. Іван Петрович Котляревський, автор української "Енеїди" / упоряд. Є. М. Аничин, О. М. Петренко. - Полтава : АСМІ, 2013. - 92 с. 6. Іван Котляревський та українська культура XIX - XXI століть : збірник наукових статей / за редакцією М. І. Степаненка ; М-во освіти і науки України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавська обласна організація Спілки Журналістів України, Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 267 с. 7. Кирилюк Є. П. Іван Котляревський : життя і творчість / Є. П. Кирилюк. - Київ : Дніпро, 1981. - 287 с. 8. Котляревський І. П. Енеїда : поема / І. П. Котляревський . - Полтава : АСМІ, 2011. - 184 с. 9. Котляревський І. П. Наталка Полтавка / І. П. Котляревський // Драматургія: класика і сучасність : хрестоматія. - 2002. - С. 3-37. 10. Котляревський І. П. Повне зібрання творів / І. П. Котляревський. - Київ : Наукова думка, 1969. - 508 с. 11. Котляревський І. П. Твори / І. П. Котляревський. - Київ : Молодь, 1995. - 322 с. 12. Котляревський і Полтава. Портрет поета на тлі міста / автор-упорядник Є. Стороха. - Полтава : ФОП Говоров С. В., 2009. - 36 с. 13. Кралюк П. М. Іван Котляревський : Між імперією та Україною / П. М. Кралюк. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2021. - 248 с. 14. Нахлік Е. Творчість Івана Котляревського : Замовчування інтерпретації; Дискусійні і Проблеми : Спроба нового прочитання / Е. Нахлік. - Львів : ОЛІР, 1994. - 68 с. 15. Панасенко Т. М. Іван Котляревський / Т. М. Панасенко. - Харків : Фоліо, 2019. - 126 с. 16. Полтавські ландшафти Івана Котляревського. - Полтава : Полтавський літератор, 2009. - 114 с.

«Москаль-чарівник» — п'єса видатного українського письменника Івана Котляревського, написана у 1819 році, видана в «Українському збірнику» 1841 року в Москві І. І. Срезневським. Вона започаткувала сторію українського водевілю. «Москаль-чарівник» Котляревського дає змогу розкрити глибинні пласти моральних якостей, причини і суть несподіваних поворотів поведінки персонажів. Незважаючи на сміхову природу твору тут знайдемо виразні думки автора про українську національність. Важливим джерелом для написання п'єси стала фольклорна основа. Незважаючи на деяку спорідненість із зразками попередньої літератури, «Москаль-чарівник» є самобутнім, оригінальним твором. Автор виводить переконливі постаті, породжені українською дійсністю ХІХ ст. Драматичні твори Котляревського мають славну сценічну історію. Вперше п'єса поставлена на сцені Полтавського театру у 1819 році.

Івана Котляревського надихнули створити п'єсу «Наталка Полтавка» спостереження за життям українського суспільства, лірично-побутові, обрядові, купальські пісні, балади «Ой оддала мене мати за нелюба заміж», «Брала дівка льон», «Розлилися води на чотири броди», «Чорна хмаронька наступає», «Лимерівна», тощо. Поштовхом до написання «Наталки Полтавки» стала невдала п'єса «Козак-стихотворец» Олександра Шаховського, у якій було неправдиво зображене тогочасне українське сільське життя. Погано знайомий з реальним побутом українців Шаховський допустився багатьох помилок, і полтавчани надзвичайно розчарувалися його виставою. Котляревський вирішив виправити цю прикрість, написавши правдиву п'єсу про українських селян. Це перший твір нової української драматургії, у якому поєдналися ознаки сентименталізму та просвітницького реалізму. За жанром «Наталка Полтавка» — соціально-побутова драма, глибоко національна характерами й естетичною формою. Автор так визначив жанр п'єси: «Опера малоросійська у двох діях, що передбачає багато музики та пісень».

«Енеї́да» — українська бурлескно-травестійна поема, написана українським письменником Іваном Котляревським, заснована на сюжеті однойменної класичної поеми римського поета Вергілія. Поема написана в добу становлення романтизму і націоналізму в Європі, на тлі ностальгії частини української еліти за козацькою державою, ліквідованою Росією в 1775—1786 роках. «Енеїда» — перша масштабна пам'ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою. Поема започаткувала становлення новочасної української літератури. Перші три частини поеми були видані в 1798 році в Санкт-Петербурзі без відома автора під назвою: «Енеида. На малороссійскій языкъ перелиціованная И. Котляревскимъ». Повністю «Енеїда» вийшла в світ після смерті Котляревського в 1842 році. Цей твір є першокласним джерелом з українознавства, українського побуту та культури XVIII століття. Як і оригінал, сюжет описує пригоди троянського отамана Енея, проте у викладі Котляревського вони подаються в антуражі тогочасної української культури. Після зруйнування батьківщини ворогами, Еней разом зі своїм козацьким військом шукає місця, де зміг би заснувати майбутню імперію. У його поневіряння втручаються боги, намагаючись хто допомогти, а хто завадити його подорожі.