Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KATECHEZA 9

Pan Jezus się modli

START

Cele lekcji

Dzisiaj na lekcji poznacie sytuacje z życia Pana Jezusa w których się modlił.Na początekpomódlmy się...

Zachodzi jedność cielesno-duchowa.

Człowiek jest istotą duchowo-cielesną.Posiadasz śmiertelne ciało i nieśmiertelną duszę.

Dzisiaj na lekcji bedziemy się zastanawiać jak powinniśmy się modlić, aby nasza modlitwa była spotkaniem i znakiem przyjaźni z Jezusem Chrystusem.

Człowiek do życia potrzebuje wody i jedzenia.

Natomiast nasza dusza też się "czymś" karmi.Właśnie modlitwa dla duszy jest tym, czym pokarm dla ciała.

nasze życie to proces

Nasze więzi z przyjaciółmi pogłębiamy przez wspólne spędzanie czasu i rozmowę.

Podobnie jest gdy się modlimy wiemy, że Pan Bóg jest przy nas, że zawsze nas wysłucha.

Kiedy się modlimy otwieramy nasze serce przed Bogiem.

VIDEO

Modlitwa jest więc spotkaniem człowieka z Bogiem, które można nazwać rozmową.

Poznacie teraz sytuacje z życia Pana Jezusa W których się modlił.

Lorem ipsum

IMAGE

Mk 1,35

„Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił”.

Kiedy modlił się Pan Jezus?

IMAGE

J 2,1–5

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja?». Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»”

Kiedy modlił się Pan Jezus?

IMAGE

J 11,17,41–44

„Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dnispoczywającego w grobie. (…) Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz (…)». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!». I wyszedł zmarły (…)”

Kiedy modlił się Pan Jezus?

IMAGE

Pan Jezus w modlitwie powierzał wszystkie swoje troski i radości Panu Bogu,bardzo często rozmawiał ze swoim Ojcem, prosił Go o pomoc,dziękował Mu, wstawiał się u Niego za ludźmi.

Kiedy i o co modli się Pan Jezus?

W czasie wesela, nad grobem przyjaciela.

Gdy był smutny, gdy Matka Boża poprosiła o pomoc.

O różnej porze nawet w nocy.

Zgodnie z nakazami prawa, każdy pierworodny żydowski chłopiec miał być w Świątyni ofiarowany Bogu. Nie oznaczało to poświęcenia chłopca na służbę kapłańską.Był to gest symboliczny poświęcenia Bogu tego, co było dla rodziców największą wartością. W zamian (ofiarowano parę synogarlic lub 2 młode gołębie (por. Łk 2, 24). W ewangelicznej scenie biorą udział (oprócz Jezusa – Dziecięcia): Maria, Józef, starzec Symeon i prorokini Anna.

A kiedy Ty się modlisz?

sprawdź się

się

Odmów "Zdrowaś Maryjo".

Otwórz ćwiczenia i wykonaj polecenia zawarte w książce.

Czas na zadania.

Dziękuję Ci, Boże, za życie i wiarę. Dziękuję za Pana Jezusa ofiarę.Dziękuję Ci za to, że nie jestem sam, bo Pana Jezusa za przyjaciela mam.

Modlitwa

zadania dla chętnych

ułóż puzzle

zaśpiewaj

Z Panem Bogiem!

https://www.youtube.com

https://www.pngegg.com

https://pngtree.comhttps://wordwall.net/pl

"Poradnik metodyczny druga klasa szkoły podstawowej Chcemy poznać Pana Jezusa"Pod redakcją księdza Pawła Płaczka

Bibliografia

Write a subtitle here