Want to make creations as awesome as this one?

Pan Jezus jest Synem Maryi genially

Transcript

START

Pan Jezus jest Synem Maryi

Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za moją Mamę! Za jej pomoc i dobroć, za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże. Błogosław ją nieustannie, obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości.Błogosław, Boże, mojej Mamie. Najświętsza Matko Chrystusowa, moją kochaną Mamę miej w swojej opiece. Amen.

Modlitwa za mamę

  1. Gdzie rodzi się Pan Jezus?
  2. Kto opiekuje się Panem Jezusem, kiedy jest małym dzieckiem?
  3. Jaki znak przypomina nam o miłości Pana Boga do nas?
  4. Jak wykonujemy znak krzyża?

Powtórzenie wiadomości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Section 01

Zuzia spakowała do szkolnego plecaka fotografie swoich babć, dziadków, rodziców i Franka. „Ciekawe, po co pani nasze zdjęcia”, zastanawiała się. Okazało się, że dzieci miały poznać na lekcji nowe pojęcie: drzewo genealogiczne. Drzewo genealogiczne to taki plakat czy rysunek, na którym znajdują się informacje o całej rodzinie – o dzieciach, rodzicach, dziadkach, kuzynach i kuzynkach. I właśnie dlatego pani wychowawczyni poprosiła uczniów, aby przynieśli zdjęcia – dzieci rysowały drzewa i umieszczały na ich gałęziach fotografie najbliższych. Potem każdy z uczniów przedstawiał swoją rodzinę. Zuzia powiedziała, że jest córką Anny i Pawła, a Franek jest ich synem. Później pani poprosiła, żeby każdy powiedział coś o rodzicach swoich rodziców. Było dużo śmiechu, bo dzieci myliły imiona dziadków i babć. Tak było z Julką, która się pomyliła i mamę swojej mamy uczyniła mamą swojego taty. Było to bardzo skomplikowane!

Opowiadanie

2. Co dzieci układały z tych zdjęć w szkole?3. Dlaczego było to trudne zadanie?

1. Co Zuzia zaniosła do szkoły?

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Pytania

Rodzina

Ludzie chcą znać swoich przodków (swoje korzenie), poznaćhistorię rodziny. Pan Jezus, który jest Bogiem i człowiekiem, też ma swojąrodzinę. Jego tatą jest Pan Bóg, a mamą Maryja. Posłuchajcie, jak to było z narodzinami Pana Jezusa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip exea.

Wysłuchaj

Author's name

Kogo w tej historii Bóg Ojciec posyła na ziemię? O czym informuje Maryję anioł?Jak reaguje Maryja? Co odpowiada aniołowi?

objawienie się Maryi Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii Świętego Łukasza.

Co oznacza termin ZWIASTOWANIE?

Kiedy obchodzimy święto Zwiastowania NMP?

Jeśli chodzi o Święto Zwiastowania Pańskiego, obchodzone jest ono 25 marca, a więc dokładnie dziewięć miesięcy przed Narodzinami Jezusa.

Czy pamiętasz jaki kwiat trzymał Gabriel na obrazach?

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Czy pamiętasz jaki kwiat trzymał Gabriel na obrazach?

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Euismod tincidunt ut laoreet

Według starej chrześcijańskiej legendy lilia powstała z łez Ewy opłakującej wygnanie z Raju; stanowiła zapowiedź udziału Maryi w odkupieniu świata. W różnego rodzaju pieśniach i tekstach Maryja jest nazywana Czystą, Śliczną Liliją. Archanioł Gabriel ukazywany jest w ikonografii niemal zawsze z lilią w ręku, która ma symbolizować Jej dziewicze macierzyństwo.

Write your title here

Według prastarej chrześcijańskiej legendy lilia powstała z łez Ewy opłakującej wygnanie z Raju; stanowiła zapowiedź udziału Maryi w odkupieniu świata. W różnego rodzaju pieśniach i tekstach Maryja jest nazywana Czystą, Śliczną Liliją. Archanioł Gabriel ukazywany jest w ikonografii niemal zawsze z lilią w ręku, która ma symbolizować Jej dziewicze macierzyństwo.

Write your title here

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lilia to symbol dziewiczego macierzyństwa.

3 zadanie

Narysuj członków swojej rodziny. Pod rysunkami wpisz ich imiona.

2 zadanie

Zakreśl co drugą literę. Zapisz hasło, które powstanie.

1 zadanie

Znajdź 11 różnic pomiędzy obrazkami.

Czas na pracę w podręczniku

Na następnych stronach quiz!!!

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa

zwiastowanie-quiz

start

Witaj Mario, dawno się nie widzieliśmy

Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą i twojąrodziną

«Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, ».

Jak anioł przywitał Maryję?

01

Zatrwożyła się i rozważała, co by mogło znaczyć topozdrowienie.

Bardzo się ucieszyła, bo zawsze chciała zobaczyć anioła.

Przestraszyła się i uciekła z domu.

Jak Matka Boska zareagowała na pozdrowienie anioła?

Że ma uciekać do Egiptu przed złym królem

Że poślubi Józefa i urodzi mu syna

Że pocznie i urodzi syna, i nada mu imię Jezus

Co anioł powiedział Maryi, że się stanie?

03

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.

Poznasz męża za 10 dni

Ojcem dziecka będzie Józef z Nazaretu

Co anioł powiedział, gdy Maryja zapytała jak pocznie i urodzi syna, skoro nie zna męża?

Nie chcę, żeby to się stało, bo wszyscy będą się ze mnie śmiać

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie wedługsłowa twego

Odejdź ode mnie, bo to nie może być prawdą

Co powiedziała Matka Boska, gdy anioł wyjaśnił w jaki sposób pocznie i urodzi syna?

05

Gratulacje

powrót

odpowiedź którą wybrałeś jest zła!

niestety nie!

https://www.youtube.com/

https://www.pngegg.com/

https://pngtree.com/

"Poradnik metodyczny druga klasa szkoły podstawowej Chcemy poznać Pana Jezusa"Pod redakcją księdza Pawła Płaczka

Bibliografia

Write a subtitle here