Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Meer informatie

Vanuit het LOP

Tips voor ouderwerkingen

Tips voor scholen

Externe partners

Vanuit de ouderkoepels

Charter schoolkosten

Informatie van en voor de lokale overlegplatformen en ouderkoepels

Schoolkosten

Betalings-moeilijkheden

Activiteiten

Gespreidebetaling

School-reglement

Voordelig

Raming

Transactie

Communicatie

Positievebeeldvorming

Discretie

Charter schoolkosten

Bruikbaar voor basis- of secundair onderwijs

Charter - sjabloon

Bied discreet hulp aan

Bespreek betalingsproblemen niet tijdens een regulier oudercontact

Geef alle ouders informatie tijdens meerdere momenten in het schooljaar

Een goede communicatie over schoolkosten naar ouders is essentieel

Richt een gemengde werkgroep op rond schoolkosten

Zorg voor een goede jaarplanning

11

Bekijk alternatieven

10

Vermeld contactpersoon en gespreide betalingsmogelijkheden

Betrek belanghebbenden bij de schoolrekening

Investeer in een goede vakgroepwerking

Vermijd onverwachte kosten

Adviezen voor scholen

Zoek een evenwicht tussen winst en gezellig samenzijn

Organiseer geen wedstrijden bij verkoopacties

Hou het aantal verkoopacties beperkt

Bied hulp aan ouders

Wat kan de ouderwerking bijdragen?

Zoek inspiratie

Bereid de schoolraad voor

Bevraag de ouders

Adviezen voor ouderwerkingen

lokale Partners

Externe partners

Partners vlaanderenbreed

Meer informatie