Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROJEKT 2019-1-PL01-KA101-061712"UCZYMY SIE JĘZYKÓW W SZKOLE SPORTOWEJ"

1. ROZWÓJ KOMPETENCJI METODYCZNYCH I USPRAWNIENIE PROCESUDYDAKTYCZNEGO2. WIĘKSZE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI TIK3. PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH KADRY

Kluczowe cele projektu :

Podjęte działania:1. Szkolenia jezykowo- metodyczno- kulturowe:październik 2019"Methodology Revisited, Revitalised, Reenergised- Language Teaching Methodology, St. Julians, Malta- nauczyciel języka angielskiego Kamila Kęsicka;“The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School” St. Julians, Malta- nauczyciel języka angielskiego Iwona Kacprzyk;

lipiec/sierpień 2021 "Teacher Training Refresher Course" Sliema, Malta- nauczyciel języka angielskiego Dorota Wyłuda- nauczyciel języka angielskiego Edyta Ostrowska

2. Kursy językowe wrzesień 2020 /styczeń /luty 2021"English in Cyprus" Limassol, Cypr- nauczyciel matematyki Joanna Kupidłowska- nauczyciel matematyki Anna Rutkowska- logopeda, oligofrenopedagog Anna Dytkowska- nauczyciel języka niemieckiego Ewa Gorlewska- nauczyciel języka niemieckiego Katarzyna Zastocka- nauczyciel geografii Jerzy Sowulewski

styczeń 2022" General English Course" London, Wielka Brytania- nauczyciel matematyki i chemii Grażyna Buksińska

Dodatkowe działania:Pobyt za granicą w ramach mobilności to nie tylko udział w zajęciach językowych, metodycznych ikulturowych. W czasie wolnym nauczyciele korzystali z oferty kulturalnej miast docelowych,odwiedzali instytucje naukowe, księgarnie, biblioteki, zwiedzali miasta i poznawali ich historię.Odwiedzali także lokalne restauracje i bary , integrując się w gronie nauczycieli z innych państw, biorących udział w kursach i szkoleniach, nawiązywali kontakty, przedstawiali ofertę naszej szkoły i rozmawiali o możliwościach współpracy.Szukaliśmy przede wszystkim przedstawicieli szkół sportowych, aby organizować wspólniemiędzynarodowe zajęcia sportowe dla naszych uczniów i inne projekty w tej tematyce orazwymieniać się doświadczeniami i sposobami na organizację procesu nauczania w takiej szkole.

Ogólne efekty udziału w projekcie:1. Podniesienie znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli.2. Udoskonalenie umiejętności językowych nauczycieli języków obcych.3. Wdrożenie nowych metod nauczania języków obcych.

4. Wdrożenie nowych metod w oparciu o narzędzia TIK, które będą wspomagały proces zdalnego nauczania uczniów przebywających na wyjazdowych zawodach i treningach.5. Pozyskanie partnerów zagranicznych do współpracy ze szkołą.

6. Wyszkolenie kadry pedagogicznego w zakresie eTwinningu.7. Rozpoczęcie korzystania z eTwinningu – stworzenie projektów 'Merry Us @ Christmas Fuss''Na Tropie Wiosny''Beyond Borders: BUDDIES not BULLIES'

8. Wyznaczenie szkolnych ekspertów w dziedzinie projektów i funduszy unijnych oraz stworzenie planu doskonalenia ich kompetencji w zakresie pisania projektów.9. Stworzenie projektów międzynarodowych nowego typu ( Udział w Międzynarodowym Konkursie Pix Programming Challenge, debaty uczniów, zawody sportowe), 10. Wypromowanie idei mobilności i uczenia się przez całe życie wśród kadry nauczycielskiej, rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

Thank You for your attention :)