Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2n a 3r ESO

Orientació acadèmica

Promoció a 3r ESO

  • Ha de promocionar l’alumnat que hagi superat totes les matèries o tenguin l’avaluació negativa en 1 o 2 matèries.
  • L’alumnat que tengui l’avaluació negativa en més de 2 matèries pot repetir curs si l’equip docent acorda que aquesta mesura pot beneficiar l’alumne/a. Aquesta mesura vindrà motivada per contribuir en el seu grau de maduresa i en el progrés acadèmic de l’alumne/a.

Biologia i geo 2 hores

Ed. Plàstica o Música 2 h

Tecnologia i digitalització 2 h

Ed. Física 2 hores

1 Optativa a triar entre ( 2 hores): Cultura clàssica II (s'ha d'haver cursat Cult. Clàss I)-Música-Ed. Plàstica- Alemany

Anglès 3 hores

Física i química 2 hores

Atenció edu./ religió 1 h

Matemàtiques 4 hores

Tutoria 1 hora

Geo i hist 3 hores

Català 3 hores

Castellà 3 hores

Estructura 3R ESO

Àmbit Lingüístic- social: Castellà, Català i Història (9 hores)

Ed. Plàstica o Música: 2 h

Ed. Física: 2 hores

Anglès: 3 hores

Atenció edu./ religió: 1 h

Tutoria :1 hora

Àmbit científic- tecnològic: Matemàtiques, Biologia, Tecnologia i digitalització i Física i química (10 hores)

1 Optativa a triar entre ( 2 hores): Cultura clàssica II-Música-Ed. Plàstica- Alemany

Estructura 3R ESO Diversificació CURRICULAR (PDC)

Afegir documentació a la matrícula en documents separats en PDF :-DNI alumne/a-Targeta sanitària alumne/a-Autoritzacions (si heu de canviar alguna autorització)-Full inscripció AFA-Documentació salut (presencialment al centre)-Excepcionalment es podrà presentar tota aquesta documentació a l'oficina del centre en horari de 9 a 12 hores.

Matrícula en línea (16 a 24 de maig)

TTota la informació sobre la matrícula en línia la trobareu al link amb el tutorial de Gestib.

AFA IES BIEL MARTÍ

Què fa l’AFA pel nostre centre?

  • Pagament de les sortides de convivència.
  • Compra de material informàtic i altres.
  • Pagament del 50% de les agendes escolars.
  • Programa de Legiland.
  • etc....
*Si ja sou socis, la subscripció es renovarà automàticament

Descarregar i emplenar el model de sol.licitud penjada a la web (pestanya secretaria-transport escolar) i enviar-ho escanejat a l’adreça de l’IES Biel Martí: iesbielmarti@educaib.eu

Transport escolar

Enquestes satisfacció

En el següent enllaç trobareu l'enquesta envers el funcionament del centre

UN ESTIU PER CRÉIXER

Campus esportius

Per un estiu sa

Casal JOVES

MOLTES GRÀCIES