Want to make creations as awesome as this one?

Підготував Пантелусь Владислав, 11-2

Transcript

Діяльність НАФТА

Презентацію підготував:Учень групи 11-2Пантелусь Владислав

Утворення НАФТА

В результаті тривалого переговорного процесу між США, Мексикою та Канадою у грудні 1992р. була підписана тристороння угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі, НАФТА, згідно з якою із січня 1994р. розпочато формування найбільшого у світі ринку на території в понад 21млн.кв.км, з населенням більше 370 млн.чол. - потенціальних споживачів і сумарним обсягом ВВП в 6,8 трлн.дол.

Мета:

створення не спільного ринку західноєвропейського зразка, а зони вільної торгівлі, що дала б можливість кожному з її учасників без перешкод і обмежень розвивати ек. стосунки з іншими державами і регіонами. Мова не йде про погодження торгово-ек. політики кожного із членів з будь-якими наднац. структурами. Більше того, створення подібних структур просто не передбачено. Щоправда, передбачено, створення тристоронніх комісій з вирішення суперечок між країнами-партнерами у сфері трудових відносин та збереження довкілля.

Цілі НАФТА:

 • усунення митних та паспортних бар'єрів та стимулювання руху товарів та послуг між країнами-учасницями угоди;
 • створення та підтримання умови для справедливої ​​конкуренції у зоні вільної торгівлі;
 • залучення інвестицій у країни-члени угоди;
 • забезпечення належного та ефективного захисту та охорони прав інтелектуальної власності;
 • створення дієвих механізмів запровадження та використання Угоди, спільного вирішення спорів та управління;
 • створення бази для майбутньої тристоронньої, регіональної та міжнародної кооперації з метою розширення та покращення Угоди;
 • створення єдиного континентального ринку.

Структура НАФТА

Секретаріат покликаний служити офіційним архівом роботи НАФТА та виконувати роль робітничого секретаріату при Комісії.

Координуючий секретаріат

Комісія спостерігає за здійсненням та подальшою розробкою Угоди та допомагає вирішувати суперечки, що виникають під час інтерпретації Угоди. Вона також спостерігає за роботою більш ніж 30 комітетів та робочих груп НАФТА.

Комісія з вільної торгівлі

Країни-учасниці НАФТА експортують 12,9% світового експорту

Країни-учасниці НАФТА створюють 26,1% світового ВВП

Загальні статистичні дані

90%

Загальні статистичні дані

Можна сказати, що НАФТА - моноцентричне об'єднання, центром якого є США. У загальній структурі ВВП країнНАФТА, на протязі декількох десятиліть валовий продукт США становить практично 90% від сукупногоВВП об'єднання.

Необхідно також відзначити, що, незважаючи на скасування митних бар'єрів всередині об'єднання,торгівля відбувається здебільшого між США і Канадою і США і Мексикою. Взаємна торгівля міжМексикою і Канадою незначна. Створення НАФТА відкрило США доступ до ринків з більш дешевоюробочою силою і додатковими природними ресурсами, а також зміцнило торгові відносини США з Канадоюі Мексикою. США є явним лідером НАФТА, і вони в той же час були ініціатором її реформування. Отже,розглянемо більш детально відносини США з іншими членами угоди. Почнемо з порівняння динаміки ВВПкраїн-членів НАФТА, адже саме так можна зрозуміти масштаби потужності економіки США

Як вплинула НАФТА на розвиток США?

Дональд Трамп

" Це найгірша угода усіх часів. Сполучені Штати втрачають через неї купу робочих місць, а натомість бізнес переїжджає до Канади та Мексики"

Як вплинула НАФТА на розвиток США?

Наприклад, Інститут економічної політики США у своїй статті у 2013 році виділив чотири основні наслідки НАФТА для Сполучених штатів:

 • США втратили 700 тисяч робочих місць через те, що бізнес переїхав до Мексики;
 • Угода дозволила компаніям шантажувати робітників, змушуючи їх приймати нижчі зарплати, погрожуючи переїздом до Мексики;
 • Катастрофічний ефект на мексиканське сільське господарство, що змусило десятки тисяч людей тікати до США;
 • Китай зайшов на американський ринок, скориставшись принципами НАФТА, які США вирішили імплементувати також і в СОТ, МВФ та Світовому банку.

Як вплинула НАФТА на розвиток США?

Товарооборот з 1993 по 2018 роки

З іншого боку, Інститут міжнародної економіки Пітерсона у своїй доповіді від 2018 року вважає, що втрата робочих місць у США не прив`язана до торгівлі. За їхніми підрахунками, майже 4 мільйони робочих місць США втрачатиме щороку, незалежно від того, чи буде функціонувати угода НАФТА, чи ні. За даними доповіді, у період між 1993 та 2018 роками товарооборот між США та Мексикою та між США та Канадою збільшився у 5,3 разів.

Як вплинула НАФТА на розвиток США?

Нафта вплинула на дані щодо рівня інфляції в США за останнє десятиліття. Згідно представлених даних видно, що рівень інфляції США зростає з кожним роком, хоч і невисокими темпами. Таким чином, аналіз рівня інфляції США дає можливість зробити висновок про те, що американська економіка переживає зараз не найкращі часи

Як вплинула НАФТА на розвиток Канади?

У різних світових рейтингах Канада вже не одне десятиліття незмінно займає лідируючі позиції. Володіючи величезним економічним потенціалом і природними ресурсами, країна продовжує успішно розвиватися.

Як вплинула НАФТА на розвиток Канади?

Посилення участі Канади в світовому господарстві реалізується через зростання експортноімпортних операцій. Як показує ця таблиця, обсяги експорту та імпорту в 2017 році істотно перевищили ці показники в 2005 році.

Як вплинула НАФТА на розвиток Канади?

Загалом експорт збільшився по всім позиціям товару збільшився

Як вплинула НАФТА на розвиток Канади?

Імпорт практично не змінився в 2015-2017 роках

Як вплинула НАФТА на розвиток Мексики?

Головною метою вступу Мексики в НАФТА був вихід з глибокої економічної кризи, що панувала у той час в країні. Після набуття сили договору на початку 1994 р., економічна криза ще більшими оборотами стала вражати Мексику. Зараз ситуація змінилась в позитивну сторону. Відбулось значне підвищення інвестиційної привабливості Мексики, однією із причин стало приєднання Мексики до НАФТА, що зробило її однією з найбільш вигідних країн для вкладення інвестицій і виробництва товарів. Сотні американських, канадських, європейських і азіатських компаній розмістили в цій країні свої підприємства з виробництва автомобілів і запасних частин до них, широкого спектра галузей електроніки, машинобудування і металообробки, а також товарів хімічної і целюлозно-паперової промисловості. Американські інвестиції в економіку Мексики не тільки позитивно позначаються на мексиканській економіці, але і підвищують ефективність мексиканського виробництва.

Як вплинула НАФТА на розвиток Мексики?

Як вплинула НАФТА на розвиток Мексики?

Отже, аналізуючи економічний вплив НАФТА на Мексику, варто відзначити, що однозначно оцінити його важко. НАФТА не стала тим «рятівним колом», який повинен був витягнути Мексику з кризи. Безумовно, промисловість Мексики розвивається і, як наслідок, зростає товарообіг між країнами, але в той же час соціально-економічний розвиток Мексики став надзвичайно залежний від США. Для Мексики участь в цій угоді стимулювала приплив прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Завдяки своєму географічному розташуванню, наявності дешевої робочої сили, Мексика отримала найбільші переваги за рахунок участі в НАФТА. Відбулася модернізація виробництва в галузі автомобілебудування, електроніки, високих технологій. Завдяки тісній співпраці з США, мексиканська промисловість отримала високотехнологічне обладнання і збільшила число робочих місць (за 1993-2017 роки кількість робочих місць в Мексиці зросла з 31,3 млн чоловік до 53,2 млн чоловік). Членство Мексики в НАФТА сприяло зростанню експортоорієнтованого аграрного виробництва, але не виробництва, орієнтованого на внутрішнє споживання

Висновки

Оцінивши всі переваги і недоліки створення НАФТА можна сказати, що вона принесла різні наслідки для країн учасниць. Розглядаючи вплив НАФТА на США, можна помітити, що позитивний ефект для американської економіки не настільки великий, як в Мексиці. Однак відбулося зростання капіталомістких і високотехнологічних виробництв, зростання зайнятості в цих сферах, а також у сфері послуг, зростання обсягу сільськогосподарського виробництва і зайнятості в сільському господарстві. Вступ до НАФТА позитивно вплинув на економіку Канади: відбулося зростання експорту, відкриття ринку США для канадських товарів, зниження собівартості виробництва та інше.Приєднання Мексики до НАФТА сприяло зростанню прямих іноземних інвестицій в країну, що дозволило збільшити темпи зростання мексиканської економіки.

Список літератури:

1. Петухова В.О. Особливості інтеграційних процесів між державами, що мають різні моделіекономічного розвитку (на прикладі інтеграційного об’єднання НАФТА / В. О. Петухова // Ефективнаекономіка. − 2014. − №9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3360.2. Комар Н. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці / Н. Комар //Вісник ТНЕУ. – 2016. − №1 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream.pdf.3. Бужан В. С. Економічні ефекти «молодшого партнера» асиметричної регіональної інтеграції(на прикладі Мексики) / В. С. Бужан // Економічна наука. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.economy.in.ua/pdf/6_2015.pdf#page=145.4. Джалілов О. О. Основні сучасні тенденції світової інтеграції / О. О. Джалілов // Економіка. –2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?5. Ковальчук В. М. Світова економіка: навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – К.: ЦУЛ, 2014. – 632 с.6. Офіційний сайт Конгресу США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.house.gov.

Список літератури:

7. Офіційний сайт Конференції ООН з тарифів і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.8. Офіційний сайт НАФТА [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:http://www.naftanow.org/.9. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. − Режим доступу :http://www.worldbank.org.10. Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.wto.org.11. Офіційний сайт Статистичної служби Канади [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.statcan.gc.ca/eng/start12.Шамборовський Г. Аналіз взаємозв'язку ступеня інтегрованості зі зростанням добробутунаселення в країнах-членах ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР / Г. Шамборовський // Економічні науки. –2016. – № 7. – С. 35–40.13. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uifuture.org/publications/24167-chomu-ta-yak-tramp-rozvalyv-ugodu-nafta/14. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gocs4.ru/uk/banking-services/nafta-opredelenie-osobennosti-i-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-nafta-kakie/