Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2022 - 2024

Pla de Sostenibilitat

2022 - 2024

Pla de Sostenibilitat

2022 - 2024

Pla de Sostenibilitat

 • Estructuració i implementació del Pla de Sostenibilitat.
 • Alineació de la Política del Tibidabo amb els ODS.
 • Certificació SGE21.

PROJECTES

 • Responsabilitat envers el Medi Ambient. Compromís per alinear la gestió ambiental amb els ODS i amb l'Ecosistema del Parc Natural de Collserola.
 • Gestió sostenible de la mobilitat al Cim del Tibidabo.
 • Autosuficiència financera i equilibri econòmic.

OBJECTIUS

Gestió del compromís responsable i sostenible: estructurar, definir i implementar un sistema de gestió responsable i sostenible.La gestió del medi ambient representa un dels àmbits més rellevants de l'actuació de PATSA .

COMPROMÍS

 • Ambientalització de les enquestes de les parts interessades.
 • Foment del consum responsable.

PROJECTES

 • Escolta activa amb les parts interessades que formen part de la cadena de valor, per incorporar idees i millores en la gestió ambiental del Parc.
 • Impulsar la comunicació bidireccional i la contractació d'empreses proveïdores i contractistes socialment responsables.

OBJECTIUS

Gestió del compromís ambiental amb les parts interessades: estructurar, definir i implementar accions sostenibles procedents de les parts interessades.Tibidabo vol escoltar i implicar a les parts interessades per aconseguir un model de gestió responsable, fomentant l'economia circular.

PARTS INTERESSADES

 • Adhesió Segell "Biosphere".
 • Sensibilització amb l'entorn.

PROJECTES

 • Responsabilitat envers el Medi Ambient. Compromís per alinear la gestió ambiental amb els ODS i amb l'Ecosistema del Parc Natural de Collserola.
 • Adhesió al Turisme sostenible.

OBJECTIUS

Gestió del compromís ambiental amb iniciatives de l’entorn: estructurar, definir i implementar accions sostenibles procedents d’iniciatives locals.Tibidabo té la necessitat d’evitar qualsevol impacte ambiental sobre l’entorn, ja que el parc d'atraccions es troba al límit del Parc Natural de Collserola.

ALIANCES ENTORN

ENTORNAMBIENTAL

 • Millorar el Pla de gestió de residus del Parc.
 • Reduir el malbaratament d’aliments.
 • Ús eficient dels recursos.
 • Reducció de la petjada de carboni.

PROJECTES

 • Ser una entitat que contribueixi a protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, posant el seu èmfasi en la correcta gestió dels recursos i els residus.
 • Ser una entitat que contribueixi a guanyar la lluita contra el canvi climàtic, posant el seu focus en la gestió de l’energia i aigua.

OBJECTIUS

Entitat compromesa amb l'optimització dels recursos i amb la lluita contra el canvi climàtic.La gestió del medi ambient representa un dels àmbits més rellevants de l'actuació de PATSA , per l’important consum de recursos naturals i per la necessitat d’evitar qualsevol impacte ambiental sobre l’entorn.