Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סוגי לקויות ודיסלקציה

מבוסס על פי המאמר של פרופ' נעמה פרידמן וד"ר אביה גבעון

נגלקט -נגלקסיה

בעיה בהפניית קשב לאותיות הנמצאות באחד הצדדים של המילה או הטקסט בד"כ צד שמאל.לעיתים מלווה גם בנגקט כללי. יכול להתבטא ברמת טקסט השמטה מילים בצד שמאל ברמת מילה ברמת המילה החלפה או הוספה של אותיות בצד המוזנח של המילה. אבחון : קריאת מילים שהשמטה או החלפת אותיות באחד מצדדיהן יוצרות מילה קיימת אחרת. השוואה של טעיות מימין ומשמאל כיווני טיפול : משיכת קשב לשמאל באמצעות אצבע מתופפת משמאל למילה. צביעת אות סופית ...

סוגי הדיסלקציה

· The sinking of the Titanic occurred on the night of April 14 to 15, 1912 when it hit an iceberg in the Atlantic Ocean · The discovery of penicillin occurred on September 28, 1928 by Alexander Fleming · The atomic bombings on Hiroshima and Nagasaki were carried out on August 6 and 9, 1945 respectively, forcing the surrender of Japan and the end of World War II · On July 21, 1969, Neil Armstrong, of the Apollo 11 space mission, was the first human to step on the moon · The Berlin Wall fell on the night of Thursday 9 to Friday 10 November 1989, 28 years after its construction · Dolly the sheep was born on July 5, 1996 and was the first mammal cloned from an adult cell

אגנוזיה ויזואלית לאותיות

בעייה בזיהוי אותיות מראיה הגורמת לחוסר יכולת לקרוא. מסוגלים לזהות אותיות ממישוש או תנועה. זהוי ואיבחון : שיום אותיות וצלילהן מראיה, שיום אותיות מסימון על גב היד או ממישוש. כיווני טיפול : קריאה באמצעות מישוש ותנועה.

דיסלקסיה ויזואלית

קריאת מילה כמילה אחרת דומה לה ויזואלית.(פרק-פרד) קיימים שני סוגי דסלקציה ויזואליתההבדל בינם ביכולת זיהוי אותיות בודדות ובאפקטים לקסיקאליים. אבחון : שיום אותיות בנפרד, קריאת מילים עם שכנים אורתוגראפיים רבים. אין עקביות במיקום הטעיות במילה.

דיסלקסיה מיקום אותיות

נגרמת מליקוי בנתח הויזואלי- אותגרפי. האותיות באמצע המילה מזוהות היטב אך מיקומן במילה שגוי. למשל ערבית נקראת עברית. בעיקר באותיות אמצעיות של המילההבנת המילים נעשת לפי המילה שנקראה. לעיתים יוצרים מילה אחרת. יש שיכולים במילים לא נדידות ארון קשה יותר מחלון. מילות תפל שיכול אותיות יוצר מילה קיימת עירפון - עפרון אבחון קריאת והגדרת מילים נדידות. הכרעה לקסיקאלית למילות תפל נדידות. כיווני טיפול ליווי הקריאה באצבע אות אחר אות

דיסלקסיה קשבית

נגרמת מליקוי בנח=תח הויזואלי אותוגרפי. האותיות מזוהות היטב וגם מיקומם בתוך המילה תקין אך האותיות נודדות בין המילים תוך שמירה על מיקומם היחסי. סוג נוסף של טעות נפוצה. השמטת אות שהופיעה באותו מקום בשתי מילים. בדיסלקציה זו מיקומה היחסי של האות נשמר. מילים ארכות מועדות יותר לנדידה כיווני סיוע : הצגת כל מילה בנפרד חלון המציג כל פעם מילה בודדת וריווח בין המילים.

דיסלקסיה אות אות

המאפיאן הבולט שלה הוא קריאה איטית ושיום של אות אות. מילה ארוכה נתונה ליותר טעיות וליקריאה איטית יותר מקור הדסלקציה בסימולטנאגנוזיה או בקושי תבניתי.

אגנוזיה ויזואלית לאותיות

בעייה בזיהוי אותיות מראיה הגורמת לחוסר יכולת לקרוא. מסוגלים לזהות אותיות ממישוש או תנועה. זהוי ואיבחון : שיום אותיות וצלילהן מראיה, שיום אותיות מסימון על גב היד או ממישוש. כיווני טיפול : קריאה באמצעות מישוש ותנועה.

דיסלקסית שטח

קוראים כל מילה כאילו היתה מילה חדשה. המרה של אותיות לצלילים. נגרמת מפגיעה באחד משלבי המסלול הלקסיקאלי בלקסיקון הקלט - מילות תפל נקראות היטב אך מילים נכתבות לא רגולרי ( עכשיו ראשון ) נקראות בצורה לא תקינה ( ראש עלולה להקרא כ רעש ) בעיקר בקריאה והבנה של הומופונים ( קלה - כלה ) בפוטנציופונים ( כרוב קרוב ) ובמילים אירולריות. מילות תפל נקראות באופן תקין אך יש ליקוי באיתור פסאודו הומופונים. קיימים 3 תתי סוגים 1. אין גישה ללקסון הקלט 2. יש גישה ללקסון אין מעבר לסמנטיקה ולפלט 3. יש גישה לקלט ולסמנטיקה אך לא לפלט אבחון פוטנציופונים כמו כרוב - קרוב. שטה- שתה . קריאה קולית דרך הממיר הרגפמי פונמי עשויה ליצור מילה אחרת. טיפול לימור מילים אירגולריות ע"י חשיפה רבה, עבודה מןרפולוגית וחיזוק ההמרה הגרפמית-פונמית. ניקוד מסייע בחלק מהמיקרים

דסלקסיה פונמית

חוסר יכולת לקרוא דרך המרה מאות לצליל. דיסלקסיה פונולוגית נרכשת - קיים קושי בקריאת מילים חדשות. תהיה בעיה במילים חדשות ובמילות תפל דסלקסיה פונולוגית התפתחותית - קושי ברכישת הקריאה.קושי בהמרה אות לצליל. אבחון " קריאת מילות תפל. ניתן לבחון מודעות פונולוגית וזיכרון עבודה פונולוגי כיווני טיפול עבודה על פירוק והרכבה של מילים אנליזה וסינטזה המרת אות לצליל.

דיסלקסיה גישה למשמעות

קוראים בקול בצורה טובה מילים קיימות ומילים חדשות אך אינם מבינים את משמעות המילה. בעייה בגישה לסמנטיקה ממילים כתובותץ

דיסלקסיה מיקום אותיות

נגרמת מליקוי בנתח הויזואלי- אותגרפי. האותיות באמצע המילה מזוהות היטב אך מיקומן במילה שגוי. למשל ערבית נקראת עברית. בעיקר באותיות אמצעיות של המילההבנת המילים נעשת לפי המילה שנקראה. לעיתים יוצרים מילה אחרת. יש שיכולים במילים לא נדידות ארון קשה יותר מחלון. מילות תפל שיכול אותיות יוצר מילה קיימת עירפון - עפרון אבחון קריאת והגדרת מילים נדידות. הכרעה לקסיקאלית למילות תפל נדידות. כיווני טיפול ליווי הקריאה באצבע אות אחר אות

דיסלקסיה עומק

טעיות נפוצות -* טעיות סמנטיות. קריאת מילה כמילה הדומה לה מבחינת המשמעות ( עליז--- שמח ) . טעיות נפות טעיות ויזואליות צמר--תמח ומרפולגיות הלכתי-- הולך לעיתים מגדירים מילה במקום לקרוא אותה ( מדבר-- הרבה חול אין מים ) קושי במילים דיקדוקיות ( של, אצל, גם, על ) ומילות תפל. כיווני טיפול עבודה פונולוגית על המרה גרפמית פונמית ועל פירוק והרכבה של מילים מודעות פונולוגית ומצד שני מילוי לקסיקון הקלט על ידי חשיפה רבה למילים.

מהי לקות למידה?

Title 2

מגישה : ברוק צגנש מס' זהות: 323797670

ליקויי למידה היא כאשר יכולת הלמידה, בתחומים שונים, הינה נמוכה יותר מזו הצפויה על פי הגיל, מנת המשכל, ההשכלה של האדם וביחס לביצועיו בתחומי חיים אחרים. אדם יכול להיות בעל IQ גבוה, בינוני או נמוך ובעל לקות למידה שמפריעה לו לבטא את יכולתו. קושי בלמידת מיומנויות שרובם הגדול של האנשים קולט באופן טבעי ואינטואיטיבי מבלי להזדקק ליותר מאשר מאמץ קל הוא אחד ממאפייני לקות הלמידה. לדוגמא: רוב בני האדם שקוראים וכותבים במשך שנים רבות, אינם כותבים בשגיאות כתיב, אך אנשים עם דיסגרפיה עשויים לכתוב בשגיאות כתיב רבות גם לאחר עשרות שנים של קריאה וכתיבה. אותם אנשים לא יזכרו את האיות הנכון של חלק מהמילים וחלק אחר של המילים הם יכתבו לא נכון אף שהם זוכרים כיצד לאיית אותן. הוראה מתקנת וטכנולוגיה מסייעת עשויים למזער את הבעיה אבל לא להעלים אותה לגמרי.

הפרעת קשב וריכוז ADHD-ADD והיפראקטיביותהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות, ADHD (Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder), והפרעת קשב וריכוז (ללא היפראקטיביות), ADD - Attention-Deficit Disorder, מוגדרות כהפרעות התפתחותיות הנובעות מפתולוגיה נוירולוגית המובנת באופן חלקי. ל-ADHD יש תסמינים משלוש קבוצות ואילו ל-ADD יש תסמינים מאחת מקבוצות אלה בלבד. ל-ADD אין תסמינים הקשורים בהיפראקטיביות‏‏. סיבת תופעות אלה היא רפואית.

ליקויי למידה נפוצים:הפרעות קשב וריכוז – ADHD-ADD והיפראקטיביותדיסלקציה – קשיי קריאה וכתיבהדיסגרפיה – קשיי כתיבהדיסקלקוליה – לקות למידה במתמטיקה

מהן הפרעות קשב וריכוז?הפרעות קשב וריכוז כוללות מגוון של הפרעות שונות אשר משפיעות על הריכוז ויכולת הלמידה של האדם. מצב מיטבי ללמידה עשוי להיות: חדר שקט, מוזיקה חרישית והרבה ספרים ומחברות. בצורה זו אדם יכול להתרכז במשימה הלימודית העומדת בפניו. לאדם הלוקה בהפרעות קשב, חדר שקט לא יעזור. אותו אדם סוחב איתו את הרעש בתוכו פנימה ויש לו קושי למקד את הלמידה שלו בספרים והמחברות העומדים לפניו. אם נחשוב על סיטואציה שבה אנו מנסים ללמוד בתוך חדר רועש מאוד, כשטלוויזיה דולקת, אורות מרצדים מצד לצד ומערכת סטריאו עובדת בקולי קולות, הרי ברור שלא נוכל ללמוד במצב כזה כיוון שהריכוז שלנו ייפגע. את הטלוויזיה הדולקת ומערכת הסטריאו הפתוחה, סוחבים איתם אנשים שלוקים בהפרעות קשב וריכוז.

השפעות קשב יחד עם הפרעות למידה:הפרעת קשב מציפה בעיות ביכולת ריכוז וניסיון ללמוד. לעיתים אנשים הסובלים מבעיה זו סובלים גם מהפרעות ליכולות למידה ספציפיות, כגון קושי לקרוא, קושי לכתוב או קושי בפעולות חשבון. אנשים שמתקשים להתרכז וגם מתקשים לקרוא ולכתוב, בנוסף לכך, סובלים למעשה פעמיים ויכולת הלמידה שלהם ניזוקה מאוד ואף לא קיימת.