Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

иновативни методи за работа по околен свят

ГРАДИНКА ПОД ПРОЗОРЕЦА

„Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я взимаме назаем от нашите деца“

  • Затова независимо дали ще използваме Денят на Земята – 22 април или друг ден , тук представяме няколко идеи за развиване на екологичното гражданство на нашите възпитаници.
  • Можете да ги приложите, както в основни, така и в допълнителни форми.

На вятърът в килера

ДА ВЪЗПИТАМЕ ОТНОШЕНИЕ

СеверНИЯТ и южНИЯТ вятър

Ветропоказателят и вятъра

ИГРИ НА ВЯТЪРА

„КАК ДА НАРИСУВАМЕ ВЯТЪРА“

КАК ПОКЪЛВАТ СЕМЕНЦАТА

Как вятърът помага на растенията?

микросвят

къщичка с градинка

STEMICO

ДА ЗАСАДИМ БЪДЕЩЕ

приказка за господиН лук

СЪДЪРЖАНИЕ

Цел - Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална естествена природна среда.

Образователна област- Когнитивно развитие по околен свят в учебно - игрова дейност. Тема: „Килерът на вятъра“ Ядро: Светът на природата и неговото опознаване(СПНО).

Учебно-игрови дейности в 3-та подготвителна група „Килерът на вятъра”.

Образователни задачи: Запознаване на децата със значението на вятъра за естественото размножаване на растенията в природата. Изучаване на свойствата му с помощта на поетични текстове; обясняване на децата откъде идва вятърът, като използваме игри, експерименти, речеви упражнения, приказки и др. Прилагане на системата ТРИЗ на Хенрих Алтшулер (намиране на най-доброто решение чрез алгоритъм на размишления). Изграждане на любознателност и любов към природата. Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална естествена природна среда. Да се научат в процеса на наблюдение и разговор да правят изводи.

Учебно-игрови дейности в 3-та подготвителна група „Килерът на вятъра”.

Игра1. „Ветропоказателят и вятърът“

Игра 2. Северният и южният вятър:

Видео

ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА:

Играта инсценировка е иновативна форма за постигане на комплексна цел-осъществяване на образователна и възпитателна задача, чрез паралелно постигане на емоционално „зареждане“ и развлечение. Допълнителната дейност се реализира, като продължение и допълване на основната тема, като обогатяване и обобщаване на информацията.

Игра 3. Как вятърът помага на растенията?

НА ВЯТЪРЪТ В КИЛЕРА

Жанета Колева

На вятърът в килера във старата гора, се сгушило парче от здрача на нощта. Нежни обеци - подарък от брезата, дъхави цветя, на лястовичката сълзата. Мъниста дъжд, перо от шапка, лежат в килера в дрямка сладка. Грижливо сгъната мъгла, блестяща утринна роса. В потока върху сините вълни, брошката стара на Луната трепти. Малко семенце поспряло за почивка, Че от него щяла да порасне сливка.

Игра 4. На вятърът в килера

Това упражнение учи детето дарегулира силата на гласа си от тих към висок и обратно.

-Кажи ни, ветре, какви са цветовете ти?

РЕЧЕВА ИГРА

Аз съм цветовете на залеза,аз съм цветовете на зората, аз съм цветовете на снега,аз съм цветовете на огъня...Аз съм такъв, какъвто ме виждате.(В. Лунин)

Игра 5.„Как да нарисуваме вятъра“

+info

Живял някъде,може би тук,един господин на име Лук.Той винаги бил сърдит,защото нямал коса, защото нямал брада.А който до него се приближал,във сълзи се обливал цял.Така тежко Лукчо си живял,но с едни умни деца се запознал.Децата бързо дали на господин Лук водаи го сложили при Слънцето на светлина.

ПРИКАЗКА ЗА ГОСПОДИН ЛУК

+info

И му казали: Почивай тук уважаеми господин Лук.И след няколко дни само се случило чудо голямо.Господин Лук вече имал дълга зелена косаи още по-дълга брада!И весело се провикнал той:Режете ми косата, правете си салата!Аз вече съм красив и много щастлив!

ПРИКАЗКА ЗА ГОСПОДИН ЛУК

КТ-"КЪЩИЧКА"

Изработва изделие или модел по образец. Има умения за изрязване, лепене, цветово съчетаване на елементи. Проявява интерес и участва с желание в практико-преобразуваща дейност за създаване на естетизиран модел.

Къщичка с гардинка

+info

Околен свят

Цел:Експериментално усвояване на благоприятни условия за покълване на семена. Развитие на наблюдателност, логическо и образно мислене. Задачи: Образователни- Да се научат да различават семената. Да полагат грижи за посетите растения.Възпитателна- Да се възпитава у децата любознателност и наблюдателност.

Как покълват семенцата

Видео

Изобразително изкуство

Има диференцирани образни представи за характерните особености на познати обекти от действителността. Създава реални образи по памет и по представа..

Микоросвят

Да създадем интерес към познаниетоДа подбудим любознателност и самоинициативаДа развием фокуса върху постигането на резултати Да увеличим способността за управление на информацията Да стимулираме кооперативно поведение Да предадем учебеното съдържание чрез комбинация от традиционни, дигитални и интерактивни методи Да подготвим младите откриватели за бъдещето

+info

ПОЛИВНА СИСТЕМА

STEMICO

ДА ЗАСАДИМ БЪДЕЩЕ

We are the World

"Семенцата, семенцата, са цветята на Земята, на дърветата децата, да, това са семенцата.

Да възпитаме отношение

Щом децата, щом децата са цветята на Земята, семенцата, семенцата са съвсем като децата.

+info

+info

на учителите и децата от 3-та ГРУПА "нАРЦИС"

В днешното съвремие е важно да имаш умението след като имаш знанията и компетентностите без притеснение да можеш да кажеш: „Аз мога“. Главната ни цел в обучението и възпитанието на децата е чрез всички приложими нови информационни и компютърни технологии да се разгърне максимално потенциалът им като същевременно бъдат подготвени да израснат като личности, които да работят в екип да мислят да бъдат активни и да могат сами да вземат решения.

ЕКИПНА РАБОТА

учител на 3-та група "Нарцис" в ДГ"Пролет" гр. Варна

author Janeta Koleva

Thanks!

Благодаря за вниманието!