Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Konstytucja 3 maja

23 STYCZNIA 1793

PODPISANO UKŁAD ROZBIOROWY MIĘDZY ROSJĄ I PRUSAMI

1792

PRZED, W TRAKCIE, PO...

WOJNA POLSKO-ROSYJSKA

MAJ 1792

UCHWALONA KONSTYTUCJA UZYSKAŁA APROBATĘ NA SEJMIKACH

ZAWIĄZANIE W PETERSBURGU KONFEDERACJI, KTÓREJ POWSTANIE OGŁOSZONO OFICJALNIE W MIASTECZKU TARGOWICA

LUTY 1792

UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 MAJA 1791

1790

PRACOWANO NAD OKREŚLENIEM NOWEGO USTROJU W POLSCE

POWOŁANO STRAŻ PRAW (WŁADZA WYKONAWCZA)

ZMIENIŁO SIĘ POJĘCIE NARODU (NIE UTOŻSAMIANO GO JUŻ TYLKO ZE SZLACHTĄ)

WŁADZĘ W PAŃSTWIE ROZDZIELONO WEDŁUG ZASADY TRÓJPODZIAŁU

WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ W PAŃSTWIE PEŁNIŁ DWUIZBOWY PARLAMENT WYBIERANY NA DWULETNIĄ KADENCJĘ

ZNIESIONE ZOSTAŁO LIBERUM VETO

ZNOSIŁA WOLNĄ ELEKCJĘ

CO ZMIENIAŁA KONSTYTUCJA?mIĘDZY INNYMI:

Kliknij w pieczęć i poznaj postaci związane z Konstytucją 3 maja, które uwiecznił Jan Matejko na swoim płótnie.

JAN MATEJKO, "KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU"

Sprawdź, co pamiętasz z filmiku.Kliknij w pieczęć.

Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. prof. Edwarda Polańskiego, 2016

Konstytucja 3 majazgodnie z zasadą, że

JAK PISAĆ?

Wielką literą piszemy pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach utworów literackich i naukowych, w tytułach dzieł sztuki, odezw, deklaracji, ustaw, akcji "

KONIEC

KONSTYTUCJA 3 MAJA1791zobacz oryginałKliknij w pieczęć