Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

- מתחת למיקרוסקופ

מה שהעיניים שלנו לא רואות

מגישה: ארין יחיאל ז'7

תמונות מלאות יותר בשקופית ההבאה

שעה אחריי

חצי שעה אחריי

לפני שחיקיתי

התהליך של התייבשות הלחם.מה שבעצם עשיתי זה: קניתי מיקרוסקופ, ויבשתיי לחם במשך יום.(מה ששלחתי לך קודם זה היה ללא ההכללה של הייבוש)התעניינתי לראות איך הלחם נהיה יותר ייבש עם הזמן.בעזרת המיקרוסקופ גיליתי את השוני המועט שיש בשינוי.מצורפות תמונות של השינוי :

תהליך התייבשות הלחם :

כפי שניתן לראות ישנו שינוי קל בצבע של הלחם כאשר הוא מתייבש יותר ויותר.הנושא מתקשר לכותרת מפני שלא את כל הדברים אנחנו יכולים לראות בעזרת העיינים למשל אמבות או חלקיקים קטנים שנמצאים על גרגרי חול ואוכל. לא כל דבר קטן ניתן לראאות עם זוג עיניים. ולכן רציתי להוכיח זאת בעזרת מיקרוסקופ ולחם.כמובן שיש עוד תמונות אבל אלו רלוונטיות יותר להשקפת הצבע הבהיר יותר שניהיה על הלחם היבש עם הזמן.

שעה לאחר מיכן

חצי שעה לאחר מיכן

לפני שחיקיתי