Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Naufal Boulaaouin i Pau Albertí

Recursos forestals a catalunya

-Biodiversitat-Generació humitat-Matèries primes-Carbó vegetal

Els recursos forestals

-Creixement econòmic-Progressió demogràfica-Explotació sostenible

L' explotació dels boscos

-Segona transformació-32% de la producció global de la indústria de fusta i moble.-600.000 tones a l'any.-Fusteria per a la construcció.

-Aproximadament 750.000 m3 de fusta.-42% de la producció global de fusta, dos tipus: -Primera transformació-10% proucció total.-680000 tones de fusta a l'any.-Fusta en roll.-Fusta de pollancre.

INDÚSTRIA DE LA FUSTA I EL MOBLE A CATALUNYA

-58 % dins de la producció global .-Pes relatiu més important de tots els sectors.

El sector del moble

-2.8% de la producció mundial.-10% de la matèria primera prové de Catalunya.

La indústria del suro

-Desenvolupament espotàni.-Pèrdua d'arbres alarmant.-Greus incidents en un futur.

Les reforestacions

¡Gràcies!

webgrafia

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_productes_bosc/http://www.ugt.cat/tag/recursos-forestals/http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=20188https://www.forestal.cat/web/ajuts/?n=247

+ Info