Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

1789

1861

1789-1799

1871

Eix cronològic

JOAN CAMPRUBI

1776

-(Independència EEUU)

-(Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà )

-(Revolució Francesa)

1870-1871

Llegenda:

-(Unificació Alemanya)

-(Unificació Italiana)

1776

Les 13 colònies americanes van declarar la seva independència del Regne de Gran Bretanya,

1789

Aquesta declaració va ser un document fonamental en la Revolució Francesa, proclamant els drets inalienables de tots els individus.

1789-1799

Va ser un seguit de revolucions per part dels ciutadants francesos contra la corrupta monerquia.

1861

Va sorgir un fort sentiment nacionalista a Itàlia, inspirats pels motius de la revolució francesa va conduir a una demanda generalitzada per la creació d'un estat independent.

1871

Després de la victòria en la guerra franco-prussiana diversos factors van permetre la unificació d'Alemanya en un estat fort i centralitzat

Durada Revolució Francesa

Guerra Franco-Prussiana

Personatges importants de cada fet històric

1776

George Washington

1789

Marquès de Lafayette

1789-1799

Maximilien Robespierre

1861

Giuseppe Garibaldi

1871

Otto von Bismarck

1799

1809

1819

1829

1839

1849

1859

1869

1879

1820 - 1830 - 1848

1820 - 1830 - 1848

Aquestes revolucions van ser un seguit d'accions que van canviar la història d'Europa. Els països més involucrats van ser França, Itàlia i Alemanya.

(Revolucions Liberals)

Periode de revolucions liberals

1779

Giuseppe Mazzini

1820-1830-1848