Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

PROGRAMES DE FORMACIÓ EN CENTRES ASSESSORATS PELS CENTRES DE PROFESSORAT

Desenvolupar la formació i realitzar la transferència a l'aula/centre

Completar el document "Sol·licitud i programa de formació"

Contactar amb el CEP de referència (maig/juny)

Els centres educatius poden sol·licitar programes de formació cada curs escolar amb l'assessorament del CEP al qual estiguin adscrits:

QUINES MODALITATS DE FORMACIÓ ES PODEN SOL·LICITAR?

FeC i FiC de NL

Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears

FiC comp. lingüística

Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits

FiC comp. matemàtica

Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica

FeC i FiC general

Programes de formació en els centres i intercentres

Formació en centres (FeC)

Eina de suport al procés de millora dels centresVinculació amb el projecte educatiuParticipació mínima del 50 % dels membres del claustre o de l’etapa

Formació intercentres(FiC)

Dirigits a docents de diferents centres educatius amb:necessitats formatives comunesprojectes similarsinteressos formatius comunsParticipació mínima de quinze persones

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LES FeC I FiC

Entre 20 i 40hEntorn virtual disponible

Basades en l'aprenentatge entre iguals i el treball cooperatiu

Assessorades pels centres de professorat

Fonamentades en la pràctica reflexiva amb el suport d’experts

+info

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

step 1

Les formacions poden tenir entre 20 i 40 hores

DISTRIBUCIÓ D'HORES A LES FeC I FiC

MÀXIM 30%ponències externes

MÍNIM 30%transferència a l'aula i/o centre

MÍNIM 10%avaluació de la formació i la transferència feta

Programes de formació en els centres i intercentres

FeC i FiC generals

L’objectiu és la formació del professorat per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatgeLes formacions han d'estar relacionades amb:Les necesitats de la pràctica educativa El projecte educatiu del centre L'itinerari formatiu del centre Les FeC i FiC s'han de vincular a una línia estratègica del PQFPP 2020-2024 Participació d’un membre de l’equip directiu (obligatòria a les FeC i recomanable a les FiC)

Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica

FiC comp. matemàtica

L’objectiu és la formació conjunta dels docents dels centres de primària i secundària Ha de treballar especialment: La coordinació en l’actualització didàctica i de continguts La creació de situacions d’aprenentatge matemàtic significatives L’avaluació reguladoraEls destinataris són els docents que imparteixen matemàtiques al darrer cicle d'EP o a primer i segon d’ESO i docents d'altres matèries STEAM

FeC i FiC de NL

Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana , pròpia de les IB

L’objectiu és realitzar actuacions que millorin els processos d’ensenyament i aprenentatge en català i en fomentin l’ús Formacions basades en:Metodologies que vinculen l’aprenentatge a la vida La cultura pròpia de les Illes BalearsLa reflexió sobre la situació sociolingüística El projecte lingüístic de cada centrePossibilitat de dinamitzador lingüístic

Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primàriai de secundària al qual estiguin adscrits

FiC comp. lingüística

L’objectiu és la creació de metodologies per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les llengües (català, castellà i llengua estrangera)Participació mínima de docents d’un centre de secundària i de dos centres de primària adscritsEls destinataris són mestres que imparteixen matèries lingüístiques al darrer cicle d'EP, primer i segon d’ESOPossibilitat de dinamitzador lingüístic

Presentar la «Sol·licitud i programa de formació» de l’1 de maig al 15 de juny de cada curs escolar

El document ha de ser aprovat pels claustres participantsSe n’ha d’informar el consell escolar

Contactar amb el CEP de referènciaDescarregar de la web del CEP/Servei el document "Sol·licitud i programa de formació"Enviar el document per correu electrònic o VALIB

PROCEDIMENT PER FER LA SOL·LICITUD