Want to make creations as awesome as this one?

Aicinām izstaigāt Mediācijas ceļu Rīgas centrā - interaktīvā kartē atzīmētās 10 vietas, atrast fotogrāfijās attēlotos objektus, izlasīt aprakstu un atbildēt uz jautājumiem. Vairāku atbilžu iesniegšanas brīdī Tevi sagaida pārsteigums!

More creations to inspire you

Transcript

Mediācijas ceļš

Sākums

Noslēgums

1. Sabiedriskā transporta pietura pie Latvijas Mākslas akadēmijas. Strīdi nogurdina, prasa daudz enerģijas. Cilvēki, kuri ilgstoši ir bijuši strīdā, bieži ir gatavi padoties, atteikties no attiecībām, jo ir pārāk noguruši, lai turpinātu tiesāties un atrisinātu strīdu. Statistika liecina, ka 62% mediācijas ceļā risināto strīdu beidzas ar pilnīgu vai daļēju pušu vienošanos. Apsēdies, atvelc elpu, uztici procesu vadīt mediatoram… Izvēlies mediāciju! "Rīgas lauva", māksliniece Liene Mackus 1. Kādā veidā var risināt strīdu?

2. Esplanāde. Konflikti ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Ja tos risina konstruktīvi, tie palīdz attīstīties un virzīties uz priekšu. Katru krāsaino būrīti var uzlūkot kā kādu no strīdiem cilvēka dzīvē - ģimenē, darbā, biznesā, dzimtā un citur. Latvijā ir pieejams valsts finansējums ģimenes ar bērniem domstarpību risināšanai. 89% no visiem mediācijā risinātajiem strīdiem ir saistīti ar ģimeni: par bērnu audzināšanu, saskarsmi, uzturlīdzekļiem, dzīvesvietu un citi. Vairāk par valsts programmu “Mediācija ģimenes strīdos” 2. Kādi strīdi ir risināmi mediācijas ceļā?

3. Brīvības bulvāris 34. Mediācija jau izsenis tiek izmantota kā strīdu risināšanas veids. Ikviens var ieteikt mediāciju pusēm, kurām radies strīds. Ar Mediācijas likuma pieņemšanu 2014.gadā šāds pienākums ir uzlikts tiesām. Mediācijas likums 3. Kas var ieteikt mediāciju?

4. Tērbatas iela 14. Mediācijā ir svarīgi ievērot ētikas principus. Viens no tiem ir brīvprātības princips. Mediācija ir brīvprātīgs process, puses var jebkurā brīdī ne tikai uzsākt mediācijas procesu, bet arī pārtraukt vai paņemt brīdi pārdomām, lai, piemēram, sakārtotu domas vai saņemtu atbalstu no citiem speciālistiem. Mediācijas likums 4. Vai mediācijas procesa noslēgumā pusēm vienmēr ir jāparaksta vienošanās?

5. Skolas iela 18. Mediators simbolizē Gudro pūci. Izvēloties mediāciju, ir svarīgi pievērst uzmanību mediatora darbības jomai, izglītībai un pieredzei, prakses atrašanās vietai, valodu zināšanām. No 2014.gada valsts ir uzsākusi mediatoru sertifikāciju. Plašāka informācija: www.sertificetimediatori.lv 5. Kas var vadīt mediāciju?

6. Akas iela 10. Mediators mediācijas laikā nodrošina vidi, kurā visiem domstarpībās iesaistītajiem ir iespēja izteikties un noskaidrot otras puses redzējumu. Bildē redzamais Kristiana Brektes murālis tika sabiedrībā plaši apspriests un izgaismoja kopīgos un atšķirīgos viedokļus par mākslu un vērtībām. Arī šādi strīdi ir risināmi mediācijas ceļā. 6. Kādi ir mediācijas ieguvumi?

7. Bruņinieku iela 16. Konfidencialitāte. Informācija, kas iegūta mediācijā vai ir ar to saistīta, ir konfidenciāla, ja vien puses nav vienojušās citādi. Mediators pusei neizpauž otras puses sniegto informāciju, ja otra puse tam nav piekritusi. Mediācijas likuma II nodaļa. Eiropas Mediatoru rīcības kodekss. 7. Kuri no šiem ētikas principiem ir jāievēro mediācijas laikā?

8. Brīvības iela 84. Mediators vada mediāciju, kurai ir noteikta struktūra. Lai uzzinātu vairāk par mediācijas procesu, aplūko infografiku “Soli pa solim” 8. Kuri no šiem soļiem ir mediācijas procesā?

9. Miera iela 25. Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses pieņem lēmumu sadarbojoties. Mediatora vadītās sarunās puses uzzina otras puses viedokli, apzina savas un otras puses vajadzības, intereses, un kopīgi meklē savstarpēji pieņemamus risinājumus. 9. Kas var piedalīties mediācijā ar pušu un mediatora piekrišanu?

10. Miera iela 22. Vienošanās ir panākta un mediāciju izbeidz, ja puses savas domstarpības ir atrisinājušas. Pusēm vienojoties, tiek sasniegts mediācijas kā domstarpību risināšanas veida mērķis sekmēt sociālo attiecību harmonizāciju - veicināt cieņpilnas un uz sadarbību vērstas attiecības sabiedrībā. 10. Vai Jūs ieteiktu mediāciju kā strīdu risināšanas veidu?