Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KONSTYTUCJA 3 MAJA

+ info

Takiego maja nie było jeszcze!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Witaj, majowa jutrzenko, znana też jako Mazurek 3 Maja to pieśń związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego. Tekst został napisany w czasie powstania listopadowego, którego Suchodolski był uczestnikiem. Melodia jest stylizowana na mazurka.

WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO Witam majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie: Witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj!

WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO Witaj majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie. Ref. Witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj! Witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj! Nierząd braci naszych cisnął,Gnuśność w ręku króla spała,A wtem Trzeci Maj zabłysnąłI nasza Polska powstała. Ref. Witaj Maj!, Trzeci Maj,Wiwat wielki Kołłątaj!Witaj Maj!, Trzeci Maj,Wiwat wielki Kołłątaj! Witaj dniu trzeciego Maja,Który wolność nam zwiastujesz,Pierzchła już ciemiężców zgraja,Polsko dzisiaj tryumfujesz. Ref. Witaj Maj!, piękny Maj,U Polaków błogi raj.Witaj Maj!, piękny Maj,U Polaków błogi raj. Wrogów tłuszcze wyrok boskiZmiótł z powierzchni polskich łanówZnikła boleść, znikły troskiNie ma w Polsce obcych panów. Ref. Witaj Maj!, piękny Maj,U Polaków błogi raj.Witaj Maj!, piękny Maj,U Polaków błogi raj. Wtenczas Polak ze łzą na oku,Smutkiem powlekł blade lice,I trzeciego Maja w roku,Wspominał lubą rocznicą. Wzdychał ciągle, Boże daj,By zabłysnął trzeci Maj. Wzdychał ciągle, Boże daj,By zabłysnął trzeci Maj.

Warto wiedzieć!

1

2

3

4

Konstytucję 3 Maja uchwalono używając pewnego podstępu. Wykorzystano fakt, że większość posłów wiosną 1791 roku wyjechała na święta wielkanocne. Na 5 maja postanowiono zwołać nagłe posiedzenie, licząc na to, że część przeciwników Konstytucji po prostu nie przyjedzie. Sprawa się wydała i dlatego przesunięto to wydarzenie o dwa dni – na 3 maja.

Konstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą spisaną ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni. Obowiązywała przez 14 miesięcy. Pomyślana jako zasadniczy krok na drodze naprawy państwa była próbą unowocześnienia ustroju upadającej Polski i ratowania jej suwerenności.

Dnia 3 maja król, senat i posłowie zebrali się w Zamku Królewskim w Warszawie. Dookoła Zamku zgromadziło się też wielu zwolenników Konstytucji, w tym mieszczanie oraz oddziały wojskowe. Obrady sejmowe były bardzo burzliwe i niełatwe. W pewnym momencie król siedzący na tronie podniósł rękę na znak, że chce coś powiedzieć. Ktoś wtedy zakrzyknął: „Król zaprzysiągł Konstytucję!” Wszyscy krzyknęli: „Wiwat!”, wstali z miejsc i ruszyli do pobliskiego Kościoła św. Jana, by przysiąc na tę Konstytucję. Lud zgromadzony na ulicach Warszawy przyjął wiadomość o ogłoszeniu nowego dokumentu niezwykle entuzjastycznie.

Reformy Króla: Podczas panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego:• założono Szkołę Rycerską, która kształciła oficerów,• utworzono Komisję Edukacji Narodowej (KEN), która opiekowała się szkołami,• rozwijała się polska kultura i sztuka – król organizował spotkania dla wybitnych artystów i naukowców zwane obiadami czwartkowymi.

Zwolennicy i współtwórcy Konstytucji

Stanisław August Poniatowski

Portret przedstawia Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był ostatnim królem Polski. Konstytucja 3 Maja została uchwalona za jego panowania. Władca rządził w latach 1764-1795.

Portret przedstawia Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był ostatnim królem Polski. Konstytucja 3 Maja została uchwalona za jego panowania. Władca rządził w latach 1764-1795.

Stanisław Staszic

Ignacy Potocki

Stanisław Małachowski

Hugo Kołłątaj

Hugo Kołłątaj (1750-1812), duchowny katolicki, reformator szkolnictwa, orędownik zmian ustrojowych w państwie. Poglądy społeczne zawarł w: "Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego. O przyszłym sejmie Anonima listów kilka ", które swoje miejsce znalazły później w tekście Konstytucji. Był założycielem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Pod wpływem wydarzeń wojennych z 1792 r. przystąpił do konfederacji targowickiej. Później jednak przygotowywał powstanie kościuszkowskie, w którym uczestniczył.

Stanisław Małachowski (1736-1809), marszałek Sejmu Czteroletniego, polityk, reformator społeczny. Niezależnie od króla, wraz z Ignacym Potockim i Hugonem Kołłątajem przygotowywał tekst Konstytucji. Przeprowadził jej uchwalenie na sesji Sejmu 3 maja.

Ignacy Potocki (1750-1809), marszałek wielki litewski, publicysta, dramaturg, poeta, polityk. Brał czynny udział w przygotowaniu tekstu Konstytucji. W czasie wojny 1792 r. sprzeciwił się przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej. Po zwycięstwie jej zwolenników udał się na emigrację do Drezna, gdzie przygotowywał powstanie kościuszkowskie, w którym wziął czynny udział.

Stanisław Staszic (1755-1826), pisarz polityczny, publicysta, filozof, pedagog, geolog i geograf. Był autorem pracy opublikowanej anonimowo "Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego" (wydanej w 1787 r.), która wywarła duży wpływ na sposób myślenia uczestników życia politycznego i społecznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Chociaż nie brał aktywnego udziału w pracach nad Konstytucją, wpływ jego na treść Ustawy jest niepodważalny.

+ info

Antoni Słonimski "Polska"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sprawdź , co zapamiętałeś.

Materiały pomocnicze

Co za historia - Konstytucja 3 Maja i III rozbiór Polski

Polonez Trzeciego Maja

EduKredka - święta majowe

Konstytucja 3 Maja - Historia prosto z zamku

Animacja - Jan Matejko , Konstytucja 3 maja 1791 roku

Dziękuję za uwagę.