Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wszystkie fotografie pochodzą ze strony internetowej II Liceum

w roku szkolnym 2024/2025

Klasa

medialno-prawna

Do klasy o tym profilu zapraszamy uczniów, którzy interesują się prawem, mediami, stosunkami międzynarodowymi, historią, kulturą, literaturą, filozofią oraz innymi naukami humanistycznymi.

wos

historia

językpolski

przedmioty rozszerzone

Dla klas humanistycznych przewidziano cykliczne zajęcia z wykładowcami WP UJ. Uczniowie od klasy drugiej chętnie korzystają z możliwości rozwijania zainteresowań z zakresu literatury dawnej oraz najnowszej, poezji, nowych mediów i innych.

współpraca z wydziałem polonistyki UJ

Już od klasy pierwszej nasi uczniowie uczestniczą w niezwykle rozwijających warsztatach aktorskich, dziennikarskich, ćwiczeniach w realizacji audycji oraz zagadnień prawnych związanych z prawem autorskim.

współpraca z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

olimpiady i konkursy

Biblioteka II Liceum oferuje dostęp do wielu publikacji. W swojej ofercie proponujemy zbiory klasyki oraz literatury najnowszej. Chętni uczniowie mogą skorzystać z opieki i wparcia przy udziale w licznych konkursach literackich i artystycznych (fotograficznych, filmowych, recytatorskich i in.). W ramach Klubu Wyspiańskiego organizowane są wyjścia na najnowsze premiery teatralne, a także prelekcje i dyskusje związane ze spektaklami.

Współpraca z biblioteką szkolnąoraz klubem wyspiańskiego

Niemałą gratką w II Liceum jest Festiwal Małych Form Teatralnych. To impreza organizowana corocznie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Daje młodym artystom szansę na zaprezentowanie talentów aktorskich, reżyserskich, tanecznych, wokalnych i recytatorskich.

szansa dla artystów:fmft

Młodych redaktorów, grafików oraz osoby z pisarskim zacięciem zapraszamy do współpracy w FAMIE – gazetce szkolnej II Liceum

szkolna gazetka "fama" dla młodych redaktorów

Dla osób uzdolnionych wokalnie ciekawą propozycją może stać się chór szkolny pod batutą prof. Agnieszki Treli-Jochymek

chór szkolny

Po szczegóły zapraszamy do sali zespołu historyków.

Szkolne koło debat i sobieski parlament

Szkolne dni tematyczne

Dzień Języka Ojczystego, dni języków obcych i inne.

wycieczki

Wycieczki integracyjne, spacery, wycieczki klasowe, możliwość organizacji obozu naukowego

LEKCJE MUZEALNE

Wyjścia do krakowskich muzeów w ramach zajęć lekcyjnych

wyjscia do kina i teatru

Wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych oraz w celu integracyjnym

wiele możliwości na co dzień

zapraszamy!