Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

Escape Room

Piastowie na Wawelu

lub wpisz hasło

Wybierz dowolne drzwi. Nie możesz wchodzić dwa razy do tej samej komnaty.

Źródła

Next

Mieszko I

Data narodzin Mieszka I nie jest dokładnie znana, choć datuję się ją między 922, a 945. Mieszko I miał syna Bolesława i brata Czcibora, a jego żoną była Dobrawa. Przyjął chrzest w 966r. Zmarł w 992r.

Hasło: Kraków

Gratulacje, masz klucz!

Jak miała naimiężona Mieszka I?

W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?

SPRAWDź

Hasło: od razu

Gratulacje, masz klucz!

Kto namalował obraz w komnacie?

Kiedy odbyła siębitwa pod Płowcami?

SPRAWDź

Jan Matejko

27091331

227091331

Bolesław Chrobry, syn Mieszka I i Dobrawy, sprawował rządy w latach 992-1025. Po śmierci ojca wypędził swoich braci i macochę Odę i objął władzę w Polsce. W czasie swojego panowania znacznie wzmocnił kraj.Prowadził bardzo wojowniczą politykę - wszedł w konflikt z większością sąsiadów: z Niemcami o pograniczne Milsko oraz Łużyce, z Czechami o władzę nad ich państwem i o Morawy, a z Rusinami – o osadzenie na kijowskim tronie jeśli nie siebie, to przynajmniej własnego zięcia. Odnosił znaczące sukcesy zbrojne w starciu z lepiej uzbrojonymi i liczniejszymi wojskami niemieckimi. Jako jedyny władca w polskiej historii Bolesław dokonał podboju znaczących ziem niemieckich. Do historii przeszło również zwycięstwo w bitwie nad Bugiem, po którym wkroczył do Kijowa, uderzając słynnym mieczem Szczerbcem w bramę miasta, i przepędził miejscowego księcia.Przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Wspierał wyprawę misyjną biskupa Wojciecha. Po śmierci i kanonizacji misjonarza zaczęły powstawać pierwsze polskie arcybiskupstwa, a w 1000 roku sam cesarz Otton III przybył do Gniezna oddać hołd świętemu. Wydarzenie to nosi nazwę zjazdu gnieźnieńskiego i spowodowało wzrost znaczenia Bolesława oraz Polski w oczach pozostałych krajów.W 1025 miała miejsce koronacja Bolesława, który przeszedł do historii jako pierwszy koronowany polski monarcha. Jakiś czas potem zmarł.

Next

Basic guide to create an awesome presentation

Hasło: nie

Gratulacje, masz klucz!

zjazd eźieski

W którym roku koronowano Bolesława Chrobrego?

Jak nazywa się wydarzenie związane z przyjazdem Ottona III do Gniezna?

SPRAWDź

Kazimierz Wielki, choć nie urodzony w Krakowie, wychował się na zamku wawelskim. Ukoronowano go 25 kwietnia 1333 r., lecz na arenie międzynarodowej był nazywany "Królem Krakowa", gdyż oficjalny tytuł króla polski należał do Jana Luksemburskiego.

Informacja 2

Kazimierz III Wielki urodzony 30 kwietnia 1310 r. był najmłodszym synem Władysława Łokietka i panował od 1333 r. do 1370 r. Nie posiadał on żadnych oficjalnych potomków męskich, co doprowadziło do zakończenia dynastii Piastów.

Informacja 1

Next

Kazimierz Wielki

Next

SPRAWDź

Kazimierz Wielki był synem:

y) Bolesława Chrobrego

III) 1333-1370

u) Władysława Hermana

II) 1333-1373

I) 1330-1370

m) "Król Wielkopolski"

w) Władysława Łokietka

W których latach panował Kazimierz Wileki?

l) "Król Polski"

k) "Król Krakowa"

Jaki tytuł posiadał Kazimierz Wielki na arenie międzynarodowej?

Znajdź 3 zwoje i odpowiedz na pytania

Back

Hasło: zbudowano

Gratulacje, masz klucz!

SPRAWDź

Jakie było hasło?

Próbuj dalej...

Gratulacje, udało Ci się wydostać z zamku!

Podaj hasło

SPRAWDź

pngegg.compixabay.comunsplash.comhistoria.orgmedievalheritage.eufreeimages.comdreamstime.comcanstockphoto.comistockphoto.comfreepic.comcanva.comhisturion.plObróbka zdjęć:pixlr.compl.clippingmagic.com

Źródła zdjęć i grafiki