Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Volumen tekućine

KRENITE!

1. pitanje

centimetar, decimetar, milimetar

kilogram, dekagram, gram

litra, decilitar, hektolitar

Koje su mjerne jedinice za volumen?

Koliko je čaša vode od pola litre potrebno da se napuni prazna posuda od 2 l?

4

10

2. pitanje

5

2 l

5 dl

Pogledajte sliku i odredite koliko u posudu treba uliti soka da bi u njoj bila 1 l.

2 dl

6 dl

4 dl

3. pitanje

1 l

Preračunajte u zadanu mjernu jedinicu. Zbrojite sve mjerne brojeve s desne strane jednakosti.

505

605

600

4. pitanje

8 l = dl

2 l = dl

18 l = dl

50 d l = l

40 dl = l

400 dl = l

260 dl = l

25 l = dl

Pročitajte tvrdnju i odredite njezinu mogućnost. Dvije različite posude mogu sadržavati tekućinu jednakoga volumena.

sigurno

moguće

nemoguće

5. pitanje

nemoguće

6. pitanje

Pročitajte tvrdnju i odredite njezinu mogućnost. Volumen tekućine u boci veći je od volumena boce.

sigurno

moguće

u prvoj bačvi

7. pitanje

Maslinar je spremio maslinovo ulje u bačve. U prvu je bačvu spremio 160 l maslinova ulja, a u drugu 100 l i 60 dl. U kojoj je bačvi više maslinova ulja?

u drugoj bačvi

u obje je bačve jednako ulja

50

20

40

8. pitanje

Baka je napravila 20 l sirupa od višanja. Spremila ga je u bočice od pola litre. Koliko joj je bočica bilo potrebno?

35 l 5 dl

30 l 5 dl

35 l

9. pitanje

Promotrite tablicu. Izračunajte koliko slastičarnica dnevno potroši tekućine za izradu slastica.

Dnevna potrošnja u slastičarnici

tekućina

količina

20 l

45 dl

3 l 2 dl

2 l 8 dl

10 dl

11 dl

15 dl

10. pitanje

Mama je skuhala 2 l čaja. Iva je popila 3 dl, a Petar dvaput više. Koliko je čaja ostalo?

Stigli ste do kraja igre i pokazali odlično znanje o volumenu tekućine!

Čestitam!

Odigrajte igru još jednom!

Netočan odgovor!

Pokušajte ponovno!