Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Clara Heckel

Polska w Unii europejski

75/100

118

20

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw. Unia powstała 1 listopada 1993 roku.

INTELLIGENCE

SPEED

DEFENSE

ATTACK

SPECIAL MOV.

OBJECT

DESCRIPTON

HP

EXP

NVL

Unia Europejska

Przystąpienie Polski do Uni

Ogólno krajowe referendum

Powstanie Unii Europejskiej

Przełomowy rok dla Polski

2004

2003

1993

1989

>1989

KomunizmZwiązek Radziecki

Oś czasu

Kryteria kopenhaskie:

 • Stabilna demokracja,
 • Gospodarka rynkowa,
 • Przyjęcie euro w przyszłości,
 • Wdrąeżenie praw unijnych,
 • Przestrzeganie wartość UE.

Czy trudno przystąpić do unii?

Uniwerslane prawa i wolność dla wszytkich

Sądy mają obowiązek przestrzegać prawa i sprawiedliwość

Wszycy obywatele mają równe prawa

Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach

Swobodne przemieszczanie się i praca na terenie UE

prawa człowieka

Praworządnpość

Równość

Demokracja

wolność

godność Ludzka

Godność ludzi musi byś szanowana

Wartości UE

Polskie firmy w innych krajach:

 • Pessa- w Niemczech i Włoszech,
 • Inglot- w Holandii
 • Dutrex- w Francji, Włoszech i Niemczech

Zakaz używania tradycyjnych żarówek.

Zakaz Unijne

Od stycznia 2022 r. na mocy rozporządzenia REACH w Unii Europejskiej ograniczone zostanie stosowanie tysięcy niebezpiecznych chemikaliów używanych w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego.

Zakaz Unijne

Zakaz sprzedawania produktów kosmetycznych zawierających PIRYTIONIAN CYNKU i LILIAL.

zakaz Unijny

Strefa Schengen i Tomek

Na Lądzie

2004 grudzień

knowing

Strefa Schengen jest :

Na Morzu

marzec 2008 r.

W powietrzu

Strefa SchengeN

Pod względem gospodarczym cała unia stanowi rynek wewnętrzny-oznacza to ,że pomiędzy tworzącymi ją państwami obowiązuje wolny ptzepływ:-towarów-osób -usług -kapitału.

✍️

Rynek wewnętrzny UE

Fundusze unijne- środki finansowe, które Unia Europejska przeznacza na dofinansowanie zadań w krajach objętych programami unijnymi

Fundusze unijne

Środki te pochodzą z budżetu wspólnotowego,do którego wszystkie państwa członkowskie muszą wpłacić składki.Wysokość tych wpłat zależy od stopnia rozwoju gospodarczegodanego kraju:-bogatsi członkowie przeznaczją więcej pieniędzy, natomiast państwa uboższe-mniej.

Skąd pochodzą pieniądze?

Głównym kryterium podziału środków finansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie jest PKB.PKB-Produkt krajowy brutto(miernik efektów pracy społeczeństwa danego kraju stosowany w rachunkach narodowych.)

od czego załeży wysokość otrzymywanych środków?

Najwieksze kwoty przeznaczane są na infrastrukturę transportową:-drogową -kolejową Największy wzrost wydatków będzie w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

Na co przeznaczane są fundusze?

Budowę sprawnego państwa

polepszenie jakości życia ludzi

Rozwój gospodarki

Fundusze europejskie wspierają:

Dolnośląskie - 2,25 mld euro Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro Lubelskie - 2,23 mld euro Lubuskie - 0,9 mld euro Łódzkie - 2,25 mld euro Małopolskie - 2,87 mld euro Mazowieckie - 2,08 mld euro Opolskie - 0,9 mld euro Podkarpackie - 2,1 mld euro Podlaskie - 1,21 mld euro Pomorskie - 1,86 mld euro Śląskie - 3,47 mld euro Świętokrzyskie - 1,36 mld euro Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro Wielkopolskie - 2,45 mld euro Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro

Polska w perspektywie unijnej w latach 2014-2020 z podziałem na wojewódzctwa otrzymała

4.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich5.Europejski Fundusz Morski i Rybacki

1. Europejski Fundusz Rozowoju Regionalnego2.Europejski Fundusz Społeczny3.Fundusz Spójności

struktura funduszy europejskich

1. Program Infrastruktura i Środowisko-27,4 mld euro2. Program Inteligentny Rozwój-8,6 mld euro3.Program Wiedza, Edukacja, Rozwój- 4,7 mld euro4.Program Polska Cyfrowa- 2,2 mld euro5. Program Polska Wschodnia - 2 mld euro5.Program Pomoc Techniczna- 0,7 mld euro

programy krajowe

Z budżeyu wspólnej polityki rolnej

50 mld euro

Od tego czasu dochody rolników wzrosłyy dwu-krotnie

Tyle my wpłaciliśmy do budżet UE

60,9 mld euro

2003

48 mld euro

Polski eksport wzrosł aż czterokrotnie w ciągu 15 lat

2018

220 mld euro

Dostaliśmy od Uni europejskiej

190 mild euro

Na politkę rolną

61,2 mld euro

Na politykę spójność

121,46 mld euro

Unijne pieniądze

 • https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20211111STO17182/co-musi-zrobic-kraj-aby-przystapic-do-ue
 • https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_pl
 • https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/145/obywatele-unii-europejskiej-i-ich-prawa
 • https://warszawa.naszemiasto.pl/unia-europejska-wprowadza-zakaz-uzywania-zwyklych-zarowek/ar/c1-7258013
 • https://www.youtube.com/watch?v=y6fjuJAb2Sc
 • https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/consular-protection/
 • https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ&ab_channel=Piosenkiztekstem
 • https://spniemczedupl-my.sharepoint.com/personal/clara_heckel_sp-niemcz_edu_pl/Documents/Microsoft%20Teams%20Chat%20Files/processed-E519787B-7D29-4C05-A780-30DC9ADAEB52-CC93AD0D-A234-4C6A-B0DA-CE738BABB2F2.mp4
 • https://www.polska1918-89.pl/pdf/rok-1989-w-polsce.-zrodla-przelomu-i-punkty-zwrotne,5463.pdf
 • https://pixabay.com/pl/photos/maastricht-ratusz-holandia-2913931/
 • https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_pl?page=0
 • https://www.google.com/search?q=prawa+ludzi&sxsrf=APq-WBtiHVO1_uOfQ-AlJSc3Xz0w98aMkQ:1649178856031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjd4In_tf32AhWxlosKHaDEC2kQ_AUoAXoECAIQAw#imgrc=doTQYzUUBU6XvM\
 • https://poland.representation.ec.europa.eu/o-nas/polska-w-ue_pl
 • https://www.gdziepolek.pl/produkty/34493/catzy-healing-szampon-przeciwlupiezowy-szampon/apteki#stacjonarne

Bibliografia