Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

benvinguts a l'ies pasqual calbó

JORNADA DE PORTES OBERTES 2022

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

1r D'ESO: LA BASE DE TOT

LA FIGURA DEL TUTOR

ORIENTACIÓ

PLA DE LECTURA

EQUIP DOCENT

PROJECTES DE CENTRE

OFERTA FORMATIVA

EL NOSTRE INSTITUT

AULA DE GRUP

Índex

 • Centre educatiu creat l’any 1919
 • Comunitat Educativa: 700 alumnes, 103 professors , 17 personal no docent, Consell Escolar i AMPA.
 • Sistema de QualitaT implica una revisió constant de tot el que fem per promoure la millora contínua.

EL NOSTRE INSTITUT

MODALITAT DE CIÈNCIES MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS MODALITAT D'HUMANITATS

OFERTA FORMATIVA

batxillerat

eso aules ueeco

Formació Professional Bàsica - ELE-11 - Professional bàsic en electricitat i electrònica* LOMCE - AGA-11 - Professional bàsic en agrojardineria i composicions florals* LOMCE - FME-11 - Professional bàsic en fabricació i muntatge* LOMCE Grau Mitjà- ELE-21 - Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques ** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés) - AGA-23 - Jardineria i floristeria ** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés) - AGA-22 Producció Agropecuària ** LOE (web Sa Granja) - Europass (Español) - Europass (Inglés) - FME-21 - Mecanització (fabricació mecànica de peces)** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés)- ADG-21 - Gestió Administrativa+ LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés) Grau Superior - Accés - ELE-31 - Sistemes Electrotècnics i Automatitzats*** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés) - ADG-32 - Administració i Finances*** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés)

formació professional

+ info

projectes DE CENTRE

Total 30 h

TREBALL PER PROJECTESANGLÈSCASTELLÀCATALÀmÚSICA

EDUCACIO FISICA (3 H)GEOGRAFIA I HISTORIA (3 H)LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (3 H)MATEMATIQUES (3 H)LLENGUA CATALANA I LITERATURA (3 H)LLENGUA ESTRANGERA (3 H)RELIGIO/ATENCIO EDUCATIVA (1 H)BIOLOGIA I GEOLOGIA (3 H)MÚSICA (3 H)TUTORIA (3 H)OPTATIVES (2H)CONSUM RESPONSABLECOOPERACIO I SERVEIS A LA COMUNITATCULTURA CLASSICA IIGUALTAT DE GENERERECURSOS DIGITALS ISEGONA LLENGUA ESTRANGERA (ALEMANY/FRANCES)

LA BASE DE TOT: 1r d'eso (lomloe)

* Escrib una introducción aquí *

Som el que mengem.Més que xefs

Som únic

aprenentatge basat en projectes

LA FIGURA DEL TUTOR

 • Professorat seleccionat.
 • Canalitza les relacions entre alumnat, professors i famílies.
 • Seguiment diari dels alumnes, especialment de l'assistència i les incidències
 • Reunions setmanals amb l’equip docent, cap d’estudis i la resta de tutors.
 • Activitats de tutoria: hàbits de feina, valors, relacions interpersonals i competències socials, activitats complementàries, sortides…
 • Traspàs d’informació Primària
 • Entrevistes amb les famílies i els alumnes
 • Adaptacions curriculars
 • Suport dins l’aula

orientació i atenció a la diversitat

RAQUEL MIRALLES (CATALÀ)

pla DE LECTURA

 • Aula fixa
 • Disposen d’un cronograma mensual per anotar deures, exàmens i treballs
 • Taquilles i equipament informàtic propis: Chromebook
 • Altres aules específiques: laboratoris, aules d’informàtica, tecnologia.
 • Biblioteca.

aula de grup

ACTIVITATS D'ACOLLIDA

salut jove

maó + flors

amb bona lletra

CARNAVAL

FIRA DE LA CIÈNCIA

ACTIVITATS DE CENTRE

INTERCANVI ALEMANYA

intercanvi figueres (2N ESO)

CARNAVAL

ESCAPE ROOM

Moltes gràcies!