Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PERÒ ABANS DE REPASSAR, CAL ESTUDIAR UNA MICA ....

Anem a repassar ...GEOMETRIA!

· NOM

· DIBUIX

Per a repassar tot el treballat et fem dues propostes. Una accedir a les activitats del DIBUIX, on et trobaràs diferents dibuixos i hauràs de posar-los el seu nom, o una segona opció al revés, on et trobaràs una sèrie de noms i hauràs de fer el dibuix, i després comprovar si l'has fet bé.

Tots quatre espais funcionen igual.Pensa el nom de cada dibuix i comprova si l'has pensat bé clicant l'ull.

Circumferència

Posicions relatives

Angles

Rectes,segments i línies poligonals

Tots quatre espais funcionen igual.Pensa el nom de cada dibuix i comprova si l'has pensat bé clicant l'ull.

Circumferència

Posicions relatives

Angles

Rectes,segments i línies poligonals

SEMIRECTES

SEGMENT

RECTA

RECTES SECANTS

LÍNIA POLIGONAL OBERTA

RECTES PARAL·LELES

LÍNIA POLIGONAL TANCADA

ANGLE

RECTES PERPENDICULARS

Fes el dibuix i després comprova si l'has fet bé.

ANGLES OPOSATSPEL VÈRTEX

ANGLE PLA

ANGLE COMPLET

ANGLES CONSECUTIUS

ANGLE AGUT

ANGLE RECTE

ANGLE OBTÚS

ANGLES SUPLEMENTARIS

ANGLES ADJACENTS

BISECTRIU

ANGLES COMPLEMENTARIS

DIÀMETRE

SEMICIRCUM-FERÈNCIA

RADI

CERCLE

CIRCUMFERÈNCIA

ARC

CENTRE

CORDA

INTERIORS

SECANTS

CONCÈNTRIQUES

TANGENTS INTERIORS

RECTA TANGENT A UNA CIRCUMFERÈNCIA

EXTERIORS

RECTA EXTERIOR A UNA CIRCUMFERÈNCIA

TANGENTS EXTERIORS

RECTA SECANT A UNA CIRCUMFERÈNCIA